background branding

Fragment: Moet je enkelglas nog accepteren?

In de uitzending van 18 maart 2024 besteedt Radar aandacht aan enkelglas. Want moet je dit als huurder eigenlijk nog steeds accepteren? 

Enkelglas is een gebrek

Enkelglas is een 'gebrek' in een huurwoning, oordeelde een rechter vorige maand. De verhuurder in de rechtszaak werd dus gedwongen om de ramen te vervangen. Wat betekent deze uitspraak voor de huurders van de 760.000 woningen die nog enkelglas ramen hebben? Blijven zij zitten met dikke rekeningen door hun enkel glas, of grijpt de overheid in?

Dit betekent de uitspraak voor jou

Wat betekent deze uitspraak voor jou als huurder? En wat kun je doen als je klaar bent met in de kou zitten? Je leest er alles over in dit artikel:

Verduurzamen via initiatiefrecht

Heeft jouw woning enkelglas en wil je huisbaas niet verduurzamen? Dan kun je gebruikmaken van jouw initiatiefrecht. Hoe dit werkt, lees je in dit artikel: 

Reactie Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Radar heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om een reactie op het item gevraagd. Deze reactie lees je hier:

Reacties verhuurders

Uiteraard heeft Radar de verhuurders die we bespreken in de uitzending ook om een reactie gevraagd. Deze reacties lees je hier: