background branding

Enkelglas accepteren - reactie verhuurders

Reacties Verhuurders

In de uitzending van maandag 18 maart 2024 gaan we langs bij twee dames die enkelglas in hun woning hebben en waarvan de huurbaas maar niet wil verduurzamen. Radar heeft de verhuurders om een reactie gevraagd. Deze reactie lees je hieronder. 

Reactie VBN Vastgoed CV

In het geval van Kira, reageert de verhuurder als volgt: 

Wij zijn op de hoogte van het feit dat er enkelglas aanwezig is in de woningen. Wij zijn ook van mening dat dit geen ideale situatie is. Wij hebben na de aankoop (eind 2020) het plan opgevat het complex te verduurzamen.

Door andere projecten die al liepen, is dit recent, in het najaar 2023 samen met technische adviseurs opgepakt. Het project zal vermoedelijk na de zomer 2024 uitgevoerd worden.

Na onderzoek bleek dat de bestaande kozijnen voor een deel niet geschikt zijn voor HR++ glas. De woningen zullen van nieuwe kozijnen met HR++ glas worden voorzien, het dak wordt extra geïsoleerd en vernieuwd.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning hiervoor is inmiddels ingediend.

Reactie Kerckebosch Groep B.V.

In het geval van Kamila, reageert de verhuurder in eerste instantie als volgt:

Gezien de noodzaak van het verduurzamen van woningen is de Kerckebosch Groep B.V. haar portefeuille al enige tijd stapsgewijs aan het verduurzamen. Het is niet mogelijk om dit allemaal tegelijk te doen en derhalve wordt dit complexmatig, dus complex voor complex, uitgevoerd. De situatie op het complex is de eigenaar bekend. In onderhavig complex is er niet alleen sprake van gedeeltelijk enkelglas, maar dienen ook de kozijnen te worden vernieuwd. Als onderdeel van het verduurzamingstraject van de portefeuille zijn de voorbereidingen en het offertetraject voor deze kozijnrenovatie en plaatsing van dubbel glas enige tijd geleden gestart. Zodra men verder is in dit proces zullen de bewoners uiteraard worden geïnformeerd. Tevens zijn er vergevorderde plannen om het naastgelegen winkelcentrum te renoveren. Dit ter informatie mocht dit onderwerp aan de orde komen.  

Overigens willen wij u meedelen dat vanwege een opeenstapeling van overheidsmaatregelen, verhuurders een keuze dienen te maken tussen investeren in duurzaamheidsmaatregelen of het uitponden van woningen, waarbij het steeds vaker voorkomt dat uitponden de enige financieel haalbare keuze is. Ook in de portefeuille van deze eigenaar zien wij dit gebeuren bij andere complexen.

Tweede mailcontact na vraag wanneer en wat er aan het pand gerenoveerd gaat worden:

Vanwege het feit dat wij afhankelijk zijn van derden voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden kunnen wij nog geen termijn noemen. Er wordt onzerzijds getracht om de uitvoering dit jaar te realiseren.

Voor wat betreft de kozijnvervanging en plaatsing van dubbel glas bevindt dit proces zich in de offertefase en voor wat betreft de overige werkzaamheden wordt thans doorgerekend wat de effecten zijn ten aanzien van de labelverbetering.