background branding

Enkelglas accepteren - Reactie Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Reactie Minister Volkshuisvesting

In de uitzending van maandag 18 maart 2024 gaan we langs bij twee dames die enkelglas in hun woning hebben en waarvan de huurbaas maar niet wil verduurzamen. Radar heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om een reactie gevraagd. Deze reactie lees je hieronder. 

Waarom kan de minister enkel glas niet aanmerken als gebrek en verhuurders hiermee verplichten enkel glas te vervangen?

 • Slechte isolatie van huurwoningen moet worden aangepakt en verhuurders hebben een taak hebben om hier de komende jaren stappen in te zetten. Ook het vervangen van enkel glas hoort daarbij.
 • We zetten verhuurders hiertoe aan met een breed pakket aan stimulerende en meer dwingende maatregelen. Dit hele pakket is geschetst in de Kamerbrief van 19 januari: 
 • Een aantal van deze maatregelen is:
  • De afschaffing van de verhuurderheffing stelt woningcorporaties in staat om huurwoningen vergaand te verduurzamen.
  • Voor private verhuurders is 152 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningverduurzaming en onderhoud (SVOH).
  • Het energielabel gaat zwaarder meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) door aftrekpunten te rekenen voor slechte energielabels EFG en pluspunten voor goede labels (onderdeel van de Wet betaalbare huur).
  • Per 1 januari 2029 gaan wettelijke eisen gelden die erop neerkomen dat alle huurwoningen met een E, F, en G-label moeten zijn verbeterd naar minimaal energielabel D. Dit geldt voor alle huurwoningen.
 • Met deze aanpak zetten we in op een integrale verduurzaming van huurwoningen met een nadruk op de energetisch slechtste woningen; niet op losse maatregelen zoals het vervangen van enkel glas. Hiermee is de winst voor de huurder en het klimaat optimaal, terwijl het voor de verhuurder zo kostenefficiënt mogelijk is:
  • Deze aanpak komt de snelheid van de verduurzamingsopgave ten goede omdat de gehele kwaliteit van de woning in een keer verbeterd wordt. Als verhuurders eerst alle woningen met enkel glas moeten aanpakken, zal uiteindelijk richting 2030 de verduurzaming minder ver zijn gevorderd dan met de integrale aanpak.
  • Verhuurders zullen in een integrale aanpak zeker enkel glas aanpakken, omdat die maatregel een grote bijdrage levert aan het verbeteren van de energetische staat. Het is daarbij belangrijk enkel glas te vervangen in combinatie met andere maatregelen, bijvoorbeeld met het oog op schimmelvorming etc.
 • Het voordeel van deze aanpak is ook dat het verhuurders in beweging zet in plaats van dat een huurder via de huurcommissie zijn of haar recht zou moeten halen, met extra druk op de huurcommissie tot gevolg.
 • Bovendien kan het aanmerken als gebrek een (tijdelijke) huurkorting tot gevolg hebben die kan oplopen tot wel 60% van de huurprijs. Dat betekent flinke derving van huurinkomsten voor verhuurders wat ten koste gaat van hun investeringscapaciteit. Daar zijn huurders ook niet mee geholpen.
 • De casus waarin de rechter in Amsterdam in februari een oordeel heeft gegeven, waarvan bovendien nog hoger beroep openstaat, kan niet gemakkelijk breder getrokken worden.
 • Het oordeel van de rechter heeft betrekking op één zaak. Gegeven de specifieke aspecten kan niet worden gesteld dat die heroverweging van het beleid nodig maakt.
 • De rechter geeft zelf ook aan dat de uitspraak niet in algemene zin kan worden toegepast voor een beleid om enkel glas te vervangen door dubbel glas, en benoemt zelf dat de vervanging van enkel glas in dit geval ook past in een integrale verduurzamingsaanpak van de woning.

Wat kan een huurder doen die er met zijn verhuurder niet uit komt?

Bij ernstige tochtklachten die de verhuurder niet wil verhelpen, kan de huurder naar de rechter. Die kan de verhuurder verplichten de tochtklachten te verhelpen; bijvoorbeeld door plaatsing van andere kozijnen. De rechter kan ook een huurverlaging redelijk achten.

Bij een woning uit het sociale segment kan de huurder ook naar de huurcommissie. Die kan alleen beslissen tot een huurverlaging.

 Een huurder heeft ook een initiatiefrecht: Hij kan aan de rechter verzoeken dat de verhuurder dubbel glas plaatst. Hij moet dan wel bereid zijn daarvoor een huurverhoging te betalen. In Amsterdam ondersteunt !Woon huurders succesvol bij dit initiatiefrecht: Steeds meer succes bij energie en woningverbetering | !WOON (wooninfo.nl)

In algemene zin wordt de rechtspositie van huurders flink versterkt met ingang van de Wet goed verhuurderschap op 1 juli 2023 en de komst van Wet betaalbare huur die momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer voorligt.