background branding

'Deelplatforms als Airbnb, Uber en Snappcar moeten tijdig gereguleerd worden'

deelplatformen23.jpg

Deelplatformen zoals Uber of Airbnb moeten tijdig gereguleerd worden zodat ze geen monopolie krijgen. Gebeurt dat namelijk niet, dan komen banen in de reguliere economie waar de deelplatforms mee concurreren onder druk te staan of leiden de platforms tot overlast.

Dat stelt het Rathenau Instituut in het woensdag verschenen rapport Eerlijk Delen.

De deeleconomie heeft ook positieve effecten, zoals innovatie in een sector. Die effecten moeten gestimuleerd worden, maar daarbij moeten de publieke belangen als consumentenbescherming, privacy en openbare orde niet uit het oog worden verloren.

Airbnb

Door een dienst als Airbnb bijvoorbeeld worden in de grote steden huizen aan de woningmarkt onttrokken om continu via de dienst te worden verhuurd en ontstaat er overlast voor buurtbewoners. Snappcar, waarbij mensen hun auto verhuren op momenten dat ze hem niet gebruiken, kan juist in binnensteden leiden tot een oplossing voor parkeerproblemen.

Een specifiek probleem is ook de belasting van de inkomsten die mensen genereren via de deelplatformen. Die zijn nu nog moeilijk te controleren en het is vaak onduidelijk vanaf welk bedrag de inkomsten moeten worden opgegeven. Ook leiden sommige deelplatformen tot de toename van zzp'ers en worden sociale premies en belastingen niet altijd afgedragen.

Oneerlijke concurrentie

Deelplatformen hoeven doorgaans ook niet aan dezelfde regels te voldoen als andere bedrijven in de sector. Daardoor kunnen de prijzen laag blijven, maar ontstaat ook oneerlijke concurrentie.

Om ze te kunnen reguleren zou de overheid de juridische status van de platformen duidelijker moeten maken, aldus het rapport. Een derde partij zou aangesteld kunnen worden om toezicht te houden en de beoordelingen op een platform zouden mee te nemen moeten zijn naar andere platformen. Ook moet worden gezorgd dat ook sociaal zwakkeren kunnen profiteren van de deeleconomie.

Bron: ANP