background branding

Dexia-gedupeerden - Reactie Dexia

22-01-24-dexia-reactie-schikking-gedupeerden.jpeg

Wij zullen niet ingaan op uw uitnodiging om ons standpunt toe te lichten in uw programma. We hechten er wel aan om de volgende punten met u te delen: 

  • Dexia Nederland heeft de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met een grote groep van haar nog resterende klanten. Dexia Nederland begrijpt nu dat, in samenwerking met en op aangeven van Leaseproces, een selectie van zeven dossiers zal worden besproken in uw programma. 
  • Na ruim 15 jaar is er langs juridische weg en via overleg met Leaseproces nog altijd geen oplossing gevonden voor de momenteel nog openstaande aandelenlease zaken. Met talrijke andere belangenbehartigers en individuele afnemers werd in het verleden wel reeds finaal afgerond. Vandaar dat Dexia Nederland sinds enkele jaren voor deze thans nog openstaande dossiers een alternatieve, volledig vrijblijvende, en meer gepersonaliseerde aanpak aanbiedt. 
  • Vele klanten besluiten op vrijwillige basis in gesprek te gaan. Wij merken ook dat klanten in een groot aantal gevallen de geboden oplossing accepteren en het door Dexia Nederland gedane voorstel tot afronding aanvaarden. Wel merken we dat door het succes van onze aanpak de afwikkeling soms te lang duurt. 
  • Indien klanten liever toch de gang naar de rechter maken, dan verwelkomt Dexia Nederland dat evenzeer, en werkt het hier zelf ook aan mee, zodat alle resterende zaken eindelijk kunnen worden afgerond. 
  • Op grond van privacyoverwegingen gaan wij ervan uit dat onze medewerkers niet bij naam worden genoemd en niet herkenbaar in de uitzending naar voren komen. Het bij naam noemen dient ook geen enkel journalistiek doel. 
Meer over