background branding

Discriminatie uitzendbureaus - reactie NBBU

nbbu-30-01-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van brancheorganisatie Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) op de uitzending van Radar over discriminatie door uitzendbureaus (29-01-2018).

'Het consumentenprogramma Radar besteedt in zijn uitzending van 29 januari 2018 aandacht aan discriminatie door uitzendbureaus. Een rondgang langs 78 uitzendbureaus leert dat bijna de helft meeging in het discriminerende verzoek van een de bellers. Vijf van deze uitzendbureaus zijn NBBU-leden. Van hen zeiden er vier ‘ja’ op een discriminerend verzoek. Ontoelaatbaar, aldus NBBU-directeur Marco Bastian. Blijf je intercendenten en klanten informeren en voorlichten en neem je verantwoordelijkheid.

“Onderscheid maken naar leeftijd, geslacht en afkomst is per definitie in strijd met de wet”, aldus Bastian. “Dat er nog altijd bedrijven zijn die ingaan met dit soort verzoeken is onbegrijpelijk. Toch keert dit onderwerp steeds maar weer terug. Kennelijk overtreden sommige uitzendbureaus liever de wet dan dat ze een klant op andere gedachten brengen. Misschien speelt ook onwetendheid een rol, een gebrek aan het besef dat meegaan in een dergelijk verzoek passieve discriminatie – dus discriminatie – is.”

“De uitzendbranche is in het algemeen goed bezig. We helpen mensen aan werk en laten mensen doorstromen. Dan blijft het jammer dat je het aanzien van de branche verpest omdat je voor de klant zwicht, zonder echt in gesprek met hem of haar te zijn gegaan. De oplossing hiervoor ligt wat ons betreft in het blijven informeren en voorlichten van leden en hun medewerkers. Uit eigen onderzoek blijkt dat dit werkt en dat gelukkig steeds minder leden meegaan met discriminerende verzoeken. Uiteindelijk gaat het om het veranderen van de mindset, maar kennelijk is dat een proces dat langer duurt dan ons lief is.”

Momenteel zitten we om de tafel met stakeholders om oplossingen voor dit maatschappelijk brede probleem te bespreken. Dat betekent dat niet alleen onze leden moeten weten wat wettelijk is en wat niet en hoe zij met dit vraagstuk moeten omgaan, maar ook de opdrachtgevers. De praktijk leert gelukkig dat deze oplossingen werken. Eigen onderzoek toont aan dat in 2012 82% van de intercedenten bij onze leden een of meermaals discriminerende verzoeken kreeg. In 2015 was dit 63%. “Nog steeds te veel, maar de goede richting is in ieder geval ingeslagen. Blijf in gesprek gaan met elkaar.”, zegt Bastian.

Leden van de NBBU moeten beleid vaststellen en maatregelen treffen die discriminatie voorkomen. In het intercedentenexamen van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) wordt al aandacht besteed aan het tegengaan van discriminatie. Daarnaast kunnen leden de app Diversiteit Loont downloaden via STOOF en bij ons een poster aanvragen met een praktisch stappenplan voor intercedenten over hoe om te gaan met discriminerende verzoeken. In de kern bestaat dit eruit dat je als intercedent niet automatisch meegaat met een dergelijk verzoek, maar doorvraagt naar het waarom van het verzoek. Leg uit waarom opdrachtgevers beter af zijn met de best mogelijke kandidaat en vraag hun te vertrouwen in je dienstverlening. Als dit toch vruchteloos blijft, neem dan je verantwoordelijkheid en zeg "nee"'.