background branding

Discriminatie uitzendbureaus - reactie Randstad

randstad-reactie-29-01-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van uitzendbureau Randstad op de uitzending van Radar over discriminatie door uitzendbureaus (29-01-2018).

'Helaas blijkt uit onderzoek van Radar dat uitzendbureaus niet altijd afwijzend reageren op een verzoek van een opdrachtgever om te selecteren op basis van afkomst. Dit staat haaks op het beleid van Randstad waarin discriminatie nooit wordt geaccepteerd, in welke vorm dan ook.

Wij hebben dit verankerd in onze gedragscode, het is een belangrijk onderwerp tijdens de inwerkperiode van onze medewerkers en we brengen dit regelmatig intern onder de aandacht via onze verplichte online leeromgeving. Al deze kennis is helaas is niet altijd toereikend om discriminatie in de dagelijkse praktijk te voorkomen. De directie van Randstad heeft inmiddels een call gehad met alle Randstad medewerkers waarin maatregelen zijn aangekondigd om herhaling te voorkomen. Daarin is onder meer benadrukt dat het resoluut weigeren van dit soort verzoeken het enige juiste is en te allen tijde wordt gesteund.'