background branding

Discriminatie uitzendbureaus - reactie Tempo-Team

tempoteam-reactie-29-01-2018.jpg

Hieronder lees je de reactie van uitzendbureau Tempo-Team op de uitzending van Radar over discriminatie door uitzendbureaus (29-01-2018).

'Voor Tempo-Team is discriminatie, in welke vorm dan ook, onaanvaardbaar. Het tegengaan van discriminatie is daarom binnen Tempo-Team een belangrijk onderwerp van gesprek.

De uitzending van Radar maakt pijnlijk duidelijk dat alle kennis over wetgeving en strikt intern beleid gericht op het tegengaan van discriminatie niet altijd leiden tot het gewenste gedrag in de dagelijkse praktijk.

 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om discriminatie op de arbeidsmarkt te blijven bestrijden. Niet alleen in de vorm van beleid maar vooral ook door het dagelijks handelen van onze medewerkers, waarbij van belang is dat medewerkers zich volledig gesteund weten door de directie van Tempo-Team.

 

Daarom:

  • Voert iedere medewerker binnen nu en een maand een persoonlijke gesprek met zijn leidinggevende over het belang van meedoen en een inclusieve arbeidsmarkt;
  • Worden dit jaar mystery shoppers ingezet om te voorkomen dat dit zich herhaalt;
  • Intensiveren we onze opleidingen om situaties, waarin er mogelijk sprake is van discriminatie, beter in te kunnen schatten'