Dit zijn de meest voorkomende goede voornemens voor 2023 - met tips om het vol te houden!

goede_voornemens_op_papier.jpg

Het nieuwe jaar is weer van start en traditioneel gezien horen daar ook nieuwe goede voornemens bij. Maar hoe populair is het nog om goede voornemens uit te spreken? En welke van voornemens komen het meest voor?

Radar zette de volgende vraag online: wat is jouw goede voornemen voor 2023? In totaal reageerden 175 deelnemers op deze vraag, waarbij meerdere antwoorden gekozen konden worden. 38 procent van de deelnemers geeft aan geen goede voornemens te maken voor het komende jaar. De rest van de antwoorden bespreken we een voor een.

Gezonder leven

De Bohemian Rhapsody van de goede voornemens - namelijk gezonder leven - staat ook dit jaar weer op één. Maar liefst 44 procent (vorig jaar was dit 31 procent) van de deelnemers geeft aan in 2023 gezonder te willen leven. Zo is er een deelnemer die aangeeft een sportmaatje te gaan zoeken om bewegen makkelijker te maken. Over hoe je meer bewegen in je dagelijkse routine krijgt, schreef Radar een handige handleiding, boordevol goede tips. 

Behalve sporten en bewegen is gezonde voeding ook een manier om gezonder te leven. Door van te voren een boodschappenlijstje op te stellen, probeert een van de deelnemers dit te bereiken. Dit zou deze persoon moeten helpen in het kopen van meer groente en fruit en minder vlees. 

Geld besparen

In totaal geeft 25 procent van de deelnemers aan komend jaar geld te willen besparen. Vorig jaar gaf 17 procent aan dit als doel te hebben en dus is de bereidwilligheid tot dit voornemen met 8 procent gestegen. 

Een van de deelnemers geeft bijvoorbeeld aan wekelijks 60 euro boodschappengeld op te nemen, zodat er niet meer uitgegeven kan worden. Iemand anders laat weten energie te willen besparen door kleine sluipverbruikers aan te pakken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat lampen uitstaan en dat de was pas na negen uur gedraaid wordt, vanwege het daltarief. Eerder schreef Radar een artikel met vier tips om uitgaven in de hand te houden.

Meer tijd voor mezelf/hobby’s en vrienden of familie

Ook dit jaar wordt er weer volop ingezet op meer ‘me-time’ en tijd voor hobby’s. 21 procent van de deelnemers klikte dit voornemen aan, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (19%). 17 procent van het totaal aantal deelnemers geeft aan meer tijd te willen vrijmaken voor vrienden of familie.

Overige voornemens

Naast de bovengenoemde voornemens, zijn er ook voornemens die iets minder populair zijn dit jaar. Toch zijn er ook deelnemer die mee voor anderen doen (8%), de administratie op orde krijgen (7%) en meer investeren (4%) op hun lijstje hebben pronken.

Ook geeft 13 procent van de deelnemers aan andere goede voornemens te hebben dan degene in de te kiezen opties. Zo laat iemand weten de hulp van anderen meer te willen accepteren en is er iemand die het huis meer wil gaan opruimen in het nieuwe jaar.

Geen goede voornemens

Zoals eerder geschreven, is er een groep van 38 procent die aangeeft geen goede voornemens te hebben voor het komende jaar. Uit de antwoorden wordt duidelijk dat hier verschillende redenen voor zijn.

Meerdere mensen geven aan dat zij geen goede voornemens hebben voor 2023, omdat ze dit het hele jaar willen doen en niet op één moment. ‘Probeer er elke dag iets goeds van te maken’ is dan ook het motto van een van de deelnemers. Ook zijn er deelnemers die aangeven de doelen toch niet te zullen behalen en dat zij daarom niet (meer) aan goede voornemens doen.

Ook je mening geven?

Wil jij ook dat je mening en ervaringen gerepresenteerd zijn? Meld je aan voor het Radar Testpanel, een groep van ruim 75.000 consumenten door het hele land. Je ontvangt dan zo'n twee keer per maand een uitnodiging om mee te doen.