'Doorschakeldiensten misleiden consument ondanks transparantie over kosten'

01042021ACM.jpg

Zelfs als doorschakeldiensten transparant zijn over de kosten die ze in rekening brengen, voelen consumenten zich nog altijd misleid. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een onderzoek naar deze diensten. Doorschakeldiensten zijn bedrijven die bellers tegen extra kosten doorverbinden naar een veelal gratis telefoonnummer van een bedrijf of instantie zoals de Belastingdienst of de politie.

De doorschakeldiensten maken veel gebruik van advertenties bij Google en komen daardoor bovenaan de zoekresultaten te staan. Omdat dat verwarrend is, is de ACM al enige tijd bezig te zorgen dat de diensten duidelijk zijn over de kosten die ze in rekening brengen. Uit het nieuwe onderzoek komt naar voren dat dit niet veel verschil maakt. 72 procent van de mensen begreep namelijk niet dat zij naar een doorschakeldienst belden en 77 procent snapt niet dat daar kosten aan verbonden zijn en hoe hoog die zijn.

Na uitleg wat een doorschakeldienst is geeft 83 procent van de mensen aan daar geen gebruik van te willen maken. Slechts 5 procent ziet dat wel zitten.

Middelen ACM beperkt

Misleiding staat bij ACM hoog op de agenda, maar de middelen die de waakhond heeft om dit aan te pakken zijn beperkt. Daarom verkent de ACM samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoe de schade die consumenten lijden door de doorschakeldiensten beter voorkomen kan worden, geeft directeur Telecom, Vervoer en Post van de toezichthouder Annemarie Sipkes aan.

Bron: ANP