'Douane is niet transparant over samenwerking met de tabaksindustrie'

roken-douane-31-05-2018.jpg

De douane werkt intensief samen met de tabaksindustrie en is daar niet transparant over, met name wanneer het gaat over gevoelige onderwerpen. Dit blijkt uit documenten die in handen zijn van Onderzoeksredactie Tabak. In de documenten toont de industrie haar dankbaarheid voor de houding van de douane bij lobbyactiviteiten.

Het ministerie van Voedsel, Waren en Sport, en het ministerie van Financiën hebben in 2015 richtlijnen opgesteld over de omgang met de tabaksindustrie. De douane zegt niet meer te luisteren naar de tabakslobby sinds deze richtlijnen. Dit is volgens de Onderzoeksredactie Tabak echter moeilijk te controleren. In het verleden heeft de douane haar contacten met de tabaksindustrie al eens verzwegen. Volgens Onderzoeksredactie Tabak laat de douane de verplichte verslaglegging van contacten met de tabaksindustrie bovendien over aan de industrie zelf.Het RIVM en de NVWA zijn onlangs uit de internationale commissies gestapt omdat zij vonden dat de tabaksindustrie te veel invloed uitoefende. De douane heeft dit voorbeeld niet gevolgd.

Bron: Onderzoeksredactie Tabak