background branding

DSB: Vragen & Antwoorden

De ondercuratelestelling van de DSB op 12 oktober 2009 heeft veel vragen opgeroepen bij DSB-klanten. We hebben dezelfde dag in onze uitzending geprobeerd hier antwoord op te geven. Hier vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden.

In de studio waren aanwezig Alfred Oosenbrug, financieel juridisch planner, Jelle Hendrickx van Stichting Steunfonds Probleemhypotheken en Pieter Lijesen, directeur van de Nationale Hypotheek Pas.Wat betekent het dat een bank onder curatele wordt gesteld? Betekent dit dat Dirk Scheringa en de oude Raad van Bestuur van DSB er niets meer over te vertellen hebben?

Dat klopt. Er zijn twee bewindvoerders aangesteld die nu de leiding hebben over de DSB Bank. Meneer Scheringa en de rest van de Raad van Bestuur hebben nu niks meer te zeggen over het bedrijf.Zou de bank onder dezelfde naam een doorstart kunnen maken?

Dat is theoretisch mogelijk, die optie zijn de bewindvoerders nu ook aan het bekijken. Het probleem is alleen dat het vertrouwen in de naam DSB Bank dusdanig beschadigd is dat de vraag is of dat ook lukt.Betekent de curatele dat de bank niet onder de Staat komt te vallen, zoals bijvoorbeeld wel met Fortis is gebeurd?

Ja dat klopt. DSB is een relatief kleine speler op de markt in verhouding tot bijvoorbeeld Fortis. Fortis is een zogenaamde systeembank. Dat betekent dat wanneer zo'n bank omvalt de kans erg groot is dat het hele financiële stelsel in Nederland omvalt. Daarnaast is door minister Wouter Bos van Financiën benadrukt dat DSB niet door de kredietcrisis in de problemen is gekomen maar door eigen beleid.Is dit het voorstadium van een faillissement?

Die kans is groot. Zoals eerder gezegd, de naam van DSB is dermate beschadigd dat geen partij met die naam verder wil.Is een faillissement gunstig voor de klanten?

Dat is de vraag. Er breken nu tijden van grote onzekerheid aan. Mensen met een spaarrekening en een saldo tot 100.000 euro krijgen hun geld binnen 3 maanden terug via het bankgarantiestelsel.

Maar, mensen met een achtergesteld deposito vallen niet onder dit garantiestelsel. Deze achtergestelde deposito's zijn spaarrekeningen met een hogere rente dan gemiddeld. Hierover zou je als klant kunnen weten dat ze niet onder het garantiestelsel vallen. Die moeten nu dus achter in de rij aansluiten bij alle schuldeisers.

Voor mensen met hypotheken, persoonlijke leningen en koopsompolissen en een claim hebben of willen indienen tegen de DSB, breken heel onzekere tijden aan. Het is nu aan de bewindvoerders en in het geval van een faillissement aan de curator om alle portefeuilles te inventariseren. En daar kan behoorlijk wat tijd overheen gaan. Daarnaast is de vraag wat er financieel nog te claimen valt.Jelle Hendrickx van Stichting Steunfonds Probleemhypotheken had net een regeling getroffen, die overigens veel kritiek kreeg. Geldt de regeling nog steeds voor alle gedupeerden?

Dat is op dit moment onbekend. De bewindvoerders van DSB moeten bepalen of ze de regeling willen uitvoeren. Jelle Hendrickx maakte in de studio wel bekend dat hij dinsdag 13 oktober in gesprek gaat met de bewindvoerders om de regeling toe te lichten in de hoop dat zij hem overnemen.Handelt meneer Hendrickx op dit moment nog zaken af of kan dat niet meer?

Meneer Hendrickx onderhandelde met het bestuur van DSB en dat is er nu niet meer. Er worden op dit moment dus geen dossiers meer behandeld.Pieter Leijsen, directeur van Nationale Hypotheek Pas heeft zowel Stichting Hypotheekleed, de stichting van Pieter Lakeman, als de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken van meneer Hendrickx geadviseerd. Hij heeft inzicht in de hoogte van de schadeclaims. Meneer Scheringa zei vorige week dat de regeling van Hendrickx hem maar 26 miljoen per jaar zal kosten over de komende 10 jaar. Klopt dat?

Nee dat klopt niet. Meneer Scheringa heeft op de dag van het onder curatele stellen van de DSB Bank, dat bedrag zelf al omhoog geschroefd naar minimaal 85 miljoen euro. Dit bedrag lijkt reëler. Volgens de berekening van Lijesen hebben de klanten die tot nu toe zijn geholpen door meneer Hendrickx, gemiddeld een schadevergoeding gekregen van 55.000 euro. Als je dat zou doorrekenen op de minimaal 2000 leden van meneer Hendrickx kom je op minimaal 200 miljoen euro wat aan schadevergoeding uitgekeerd zou moeten worden. Dan hebben we het dus alleen over de aanhang van meneer Hendrickx.Onder DSB (Dirk Scheringa Beheer) vielen meer dan 100 andere bedrijfjes.  Zoals de bekende Becam, Frisia, Postkrediet en Lenen.nl. Worden deze in de val meegesleurd? Of blijft Scheringa daar aan verdienen?

Het zou theoretisch kunnen dat deze apart doorverkocht worden. Maar ook dit is aan de bewindvoerders om nu te onderzoeken.Gaat de bank nog overgenomen worden. Of delen daarvan?

Die kans is klein. Andere banken durven de risicovolle pakketten niet over te nemen omdat ze bang zijn dat de claims die klanten van DSB tegen DSB hebben ingediend dan tegen hun wordt ingediend.Kan de claim dan ook doorgeschoven worden naar een volgende partij? Mensen kunnen immers DSB 'het niet naleven de zorgplicht' verwijten, maar kun je dat verwijt ook maken aan iemand die je hypotheek overneemt?

Ja dat kan dus. Als een hypotheek wordt overgenomen door een andere partij neemt hij het hele contract over.Heeft aansluiten bij de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken van Jelle Hendrickx nog zin?

Volgens meneer Hendrickx wel.  Zoals eerder gezegd gaat hij gesprekken aan met de aangestelde bewindvoerders van DSB in de hoop dat zij de regeling door zullen voeren.Heeft aansluiten bij Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed nog zin?

Volgens meneer Oosenbrug, financieel juridisch adviseur maakt meneer Lakeman wel een kans met zijn claim tegen De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft volgens hem steken laten vallen in het toezicht.

Wilt u zich aanmelden bij één van de stichtingen of bij allebei? Dat kan op de volgende manieren.Stichting Hypotheekleed

Deze stichting gaat voor de collectieve aanpak. Aanmelding kost u 59 euro. Ga voor meer informatie naar www.hypotheekleed.nl.Stichting Steunfonds Probleemhypotheken

Deze stichting kiest voor de individuele aanpak. Aanmelding kost 75 euro. Heeft u zich al aangemeld bij Stichting Hypotheekleed en 59 euro betaald, maar wilt u zich ook hier aanmelden, dan hoeft u maar 26 euro te betalen. Ga voor meer informatie over deze stichting naar www.dsbramp.nl.