background branding

'Een cashloze samenleving is nog een brug te ver'

09062020 contant geld.jpg

De coronacrisis heeft een extra impuls gegeven aan de neerwaartse trend van het gebruik van contant geld. ‘Het is niet duidelijk tot welk niveau dit zal dalen, maar een cashloze samenleving is nog een brug te ver.’ Dat staat in de eindrapportage van de MOB Taskforce ‘Herziening standpunt contant geld’.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft de jaarrapportage 2019 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer en de eindrapportage van de MOB Taskforce ‘Herziening standpunt contant geld’ onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Verdere afname gebruik contant geld

De taskforce verwacht dat het gebruik van contant geld in Nederland de komende jaren verder zal afnemen, nog afgezien van het effect van de coronacrisis.

‘De digitalisering van het toonbank- en onderlinge betalingsverkeer gaat voort, mede onder invloed van de toegenomen concurrentie tussen aanbieders van betaaldiensten. Daardoor worden voortdurend nieuwe digitale betaalvormen aangeboden. Inmiddels is al meer dan de helft (2019: 64 procent) van alle pintransacties contactloos.’

Contant geld is veilig

In het rapport wordt echter ook benadrukt dat contant geld veilig is. ‘Het RIVM geeft namens de overheid aan dat het veilig is om te betalen met contant geld. De kans is zeer klein dat het virus zich verspreidt via oppervlakten, zoals geld.’

Ook de Europese Centrale Bank en de Bank of International Settlements constateren dat de kans op overdracht van het virus via bankbiljetten laag is vergeleken met harde oppervlaktes van staal of plastic, en andere vaak aangeraakte objecten, zoals betaalkaartterminals.

Tweedeling in samenleving vergroten

De taskforce erkent het belang van (contactloos) pinnen in deze tijd, maar beveelt de Betaalvereniging en de Nederlandsche Bank tevens aan om het betaalgedrag in winkels tijdens en straks na de crisis frequent te monitoren om de effecten daarvan goed te kunnen duiden. 

‘De trend zou namelijk de tweedeling in de samenleving kunnen vergroten ten nadele van ouderen en mensen zonder toegang tot bancaire diensten.’

Verzoek CBL afgewezen

In maart verzocht het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de belangenorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, het kabinet om een wettelijke mogelijkheid om waar nodig contant betalingen niet langer te accepteren in verband met het coronavirus. Hoeksta heeft dit verzoek niet ingewilligd omdat contant geld voor sommige bevolkingsgroepen belangrijk is.

Vrees voor blijvend verdwijnen contant geld

Radar hield eerder een poll waarin de vrees voor het blijvend verdwijnen van contant geld naar voren kwam. Zie hier de volledige polluitslag.