background branding

Een derde van de Nederlanders kreeg ziekenhuisrekening pas een jaar na behandeling op de mat

231221 Stethoscoop op geld.jpg

Voor 31 procent van de Nederlanders kwam de factuur van een medische behandeling een jaar of later binnen. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat ziekenhuisfacturen sneller binnen moeten komen, als die onder het eigen risico vallen. Dit meldt Pricewise, dat een onderzoek onder 2.000 mensen deed samen met Panel Inzicht.

Negen op de tien Nederlanders geven aan dat hun zorgrekening binnen een maand nadat ze behandeld zijn op de deurmat moet vallen. 

Dubbel eigen risico betalen

Expert zorgverzekering bij Pricewise, Suzanne Löwik, begrijpt dat verzekerden schrikken van late facturen. ‘De kans bestaat dat je opeens een rekening ontvangt van een behandeling uit het voorgaande jaar. Daar hebben mensen dan vaak geen rekening meer mee gehouden. Een nare bijkomstigheid is dat het zelfs voorkomt dat je niet alleen het eigen risico van dit jaar, maar ook dat van vorig jaar alsnog dient te betalen. Dat is financieel niet voor iedereen mogelijk.’ 

Bij de meeste zorgverzekeraars kun je gelukkig een regeling treffen om je eigen risico in termijnen te betalen, legt Löwik uit. Je kunt deze behoefte aangeven aan het begin van het zorgjaar, zolang je nog niet bij een zorgverlener bent langsgeweest. Op deze manier worden de kosten van het hele jaar opgevangen. Het bedrag dat dan overblijft, krijg je terug tegen het einde van het jaar.

Door de onduidelijkheid worden andere keuzes gemaakt

Een vertraagde zorgfactuur heeft niet alleen effect op de bankrekening, maar heeft ook zijn weerslag op  het kiezen voor bepaalde zorg. 16 procent van de ondervraagden geeft aan andere zorgkeuzes te maken, als ze van te voren wisten dat hun eigen risico eraan op ging. ‘Het helpt verzekerden als er meer en sneller inzicht komt in te verwachten facturen. De helft van de Nederlanders geeft aan dat ze andere zorgkeuzes maken, als ze op de hoogte zijn van hun eigen risico’, aldus Löwik. ‘Weet je bijvoorbeeld al in oktober dat je het eigen risico voor het jaar hebt verbruikt, dan kan het voordelig zijn een dure behandeling alsnog voor hetzelfde jaar in te plannen. Kom je daar pas in januari achter, dan betaal je zo’n dure behandeling gewoon weer van je eigen risico.’

Bron: Pricewise