Een nieuwe baan als 55-plusser? 'Bijna onmogelijk'

werkeloos-55plus-onderzoek-19517-780.png

Een nieuwe baan vinden na je 55e? Dat is moeilijk, zo niet onmogelijk, zegt 86 procent van ruim 19.000 ondervraagde 55-plussers. Wie in die leeftijdscategorie een nieuwe baan kreeg, zette daarvoor vaak haar of zijn netwerk in. Voor wie (nog) geen baan vond, is het eerder regel dan uitzondering dat een eindeloze stroom sollicitatiebrieven tot geen enkele uitnodiging leidt.

Volgens de grootste groep respondenten (44%) is een baan vinden zo goed als onmogelijk als je de 55 bent gepasseerd. Nog eens 41 procent bestempelt het als moeilijk. Ook de cijfers wijzen in de richting van een probleem: slechts 15 procent van de werkzoekende 55-plussers vindt vanuit de WW binnen een jaar een baan. Voor 55-plussers met een bijstandsuitkering ligt dat percentage nog lager.

Geen waardering voor ervaring oudere werknemer

Het grootste probleem is volgens de respondenten leeftijdsdiscriminatie tijdens de sollicitatieprocedure. Dat zou volgens een meerderheid dan ook harder aangepakt moeten worden. Ook wordt de ervaring van oudere werknemers niet op waarde geschat, en 55-plussers zijn kostbaar voor werkgevers. Deze problemen moeten eveneens worden getackeld: werkgevers moeten worden overtuigd van de kracht van 55-plussers, en beter worden beloond voor het in dienst nemen van mensen uit deze categorie.

Volgens 42 procent heeft het zin om 55-plussers extra cursussen of begeleiding te geven bij het vinden van een nieuwe baan. Vooral begeleiding om uit te zoeken wat voor soort baan bij je past lijkt 72 procent van de respondenten zinvol. Volgens 44 procent kan (ook) een cursus computer- en/of internetgebruik nuttig zijn.

Van de respondenten is bijna een derde zelf werkzoekend (geweest) als 55-plusser. Een ruime helft (55%) heeft weleens gebruik gemaakt van cursussen of begeleiding, vooral wat betreft de sollicitatieprocedure. 41 procent noemt de gevolgde cursussen nuttig of zelfs heel nuttig. Veel genoemd worden ‘bijblijven’ op allerlei gebieden, en positiviteit behouden. Niet iedereen echter tevreden. Zo is een van de respondenten vooral bijgebleven 'dat je beter jong kunt zijn'.

Nieuwe baan via het oude netwerk

Ruim 2100 respondenten geven aan dat zij op dit moment een baan hebben bij een werkgever die hen na het 55e levensjaar in dienst heeft genomen. De meesten hebben deze baan gevonden door te reageren op een vacature (28%), 27 procent is voor de functie gevraagd. Een kwart heeft de baan via zijn of haar netwerk gevonden – in de open antwoorden wordt ook netwerksite LinkedIn genoemd. Ook via open sollicitaties en uitzendbureaus zijn banen gevonden. Tot slot heeft een enkeling oud-collega’s benaderd, zoals deze respondent: 'Een oude chef gebeld die toen werkzaam was bij een ander bedrijf, wel dezelfde bedrijfstak.'

Dat veel mensen leunen op hun netwerk, kan een verklaring zijn voor het hoge percentage mensen (35%) dat geen enkele sollicitatie heeft hoeven versturen. Een kwart verstuurde er 1 tot 10.  17 procent stuurde echter meer dan honderd brieven, waarvan 65 mensen zelfs meer dan 500.

Degenen die na hun 55e aan een baan zijn gekomen, hebben vaak niet langer dan 1 maand (41%) of maximaal 6 maanden (25%) gezocht. 11 procent vond binnen een jaar een baan, 9 procent deed daar tot 2 jaar over. 14 procent vond zelfs na 2 jaar zoeken nog een baan. Een meerderheid vindt dat de baan die zij hebben gevonden goed bij ze past. De grootste groep (49%) komt goed rond van het salaris. Een ruim kwart lukt dat niet helemaal, of zelfs helemaal niet.

Geen enkele keer uitgenodigd op gesprek

Bij wie het niet is gelukt komt dat in een derde van de gevallen naar eigen zeggen doordat zij niet worden uitgenodigd. 11 procent is, ondanks dat de pensioenleeftijd nog niet is bereikt, gestopt met zoeken. De getallen zijn dan ook een stuk minder rooskleurig dan bij degenen die wel een baan hebben gevonden.

Meer dan de helft (53%) is langer dan 2 jaar op zoek (geweest), 37 procent heeft meer dan 100 sollicitaties verstuurd. 43 procent is precies 0 keer uitgenodigd voor een gesprek, slechts 2 procent vaker dan 10 keer. Wanneer er een tweede ronde tot de sollicitatieprocedure behoorde, is 55 procent daar nooit voor uitgenodigd. Het is dan ook niet verrassend dat op de vraag hoeveel vertrouwen mensen erin hebben dat ze als 55-plusser een baan vinden, een overgrote meerderheid (89%) daar weinig of in de meeste gevallen zelfs helemaal geen vertrouwen in heeft.

In de meeste gevallen is de 55-plusleeftijd in een sollicitatieprocedure niet ter sprake gekomen. Bij wie dat wel het geval was, was dat in 41 procent van de gevallen in negatieve zin. Bij 23 procent werd de leeftijd juist als iets positiefs genoemd.

Meer hierover? Luister zaterdag 20 mei tussen 15:00 en 16:00 uur naar Radar Radio op NPO Radio 1 en kijk maandag 22 en 29 mei naar de tweedelige special over de arbeidsmarkt voor 55-plussers.

De petitie voor een experiment met het basisinkomen voor werkeloze 55-plussers is inmiddels gesloten.

Bekijk de eindstand en de overhandiging

Over dit onderzoek

Aan dit onderzoek deden 19.318 mensen in de leeftijdscategorie 55-plus mee, allen lid van het Radar Testpanel. De vragenlijst stond online tussen 17 en 19 mei 2017. Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 100.000 mensen verspreid over het land. Zij doen mee aan online onderzoeken. De resultaten hiervan worden gebruikt voor de tv- en radio-uitzendingen van Radar en voor artikelen op de site. Ook je mening en ervaringen laten meetellen? Meld je (gratis) aan via deze vragenlijst.