background branding

Eén loket bij vermissing paspoort of rijbewijs

paspoort3105_780.jpg

Mensen die hun paspoort, ID-kaart of rijbewijs zijn kwijtgeraakt hoeven niet langer bij zowel de politie als de gemeente langs om aangifte te doen en een nieuw exemplaar aan te vragen.

De gemeenten nemen na een geslaagde proef van enkele jaren in ruim 250 gemeenten voortaan het hele traject in handen. Het experiment heeft ertoe geleid dat het ministerie van Binnenlandse Zaken is begonnen met een reeks aanpassingen van de Paspoortwet. Het wetsvoorstel dat dit regelt wordt naar verwachting voor de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

Regio's

De politieregio's Oost en Noord Nederland sluiten zich woensdag aan bij de nieuwe werkwijze. Limburg voert de verandering per 1 oktober als laatste in. De voorbereidingen daarvoor worden morgen eveneens in gang gezet.

Vereenvoudiging voor burgers en overheid

Volgens het ministerie betekent de nieuwe aanpak van vermiste documenten een vereenvoudiging voor zowel burgers als overheid. Zo hoeven gedupeerden niet langer bij twee instanties langs. De politie wordt hierdoor veel werk uit handen genomen. De nieuwe werkwijze scheelt de politie op jaarbasis 115 fte's.

Die besparing wordt gedeeltelijk benut om signalen die zouden kunnen duiden op fraude eerder en gerichter op te pakken. Dat gebeurt onder meer bij regelmatige vermissing van reisdocumenten of een eerder vermoeden van misbruik.

Bron: ANP