background branding

Energietarieven redelijk genoeg? ACM gaat er voortaan strenger op controleren

ANP-327747298.jpeg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de energietarieven die consumenten betalen scherper onder de loep nemen. Daarmee wil de toezichthouder toetsen of deze tarieven redelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan de ACM ingrijpen en zelf een maximumtarief vaststellen.

De ACM heeft energiebedrijven onlangs een brief gestuurd met daarin de aankondiging voor hun onderzoek. Hun is verzocht gegevens aan te leveren waarin een onderbouwing wordt gegeven voor de tarieven in hun modelcontracten voor de periode tussen 1 januari en 1 februari. De toets van de ACM richt zich op de redelijkheid van deze tarieven. Dat wil zeggen dat de tarieven gebaseerd zijn op de kosten en dat de marge die is berekend 'redelijk' is.

Consumenten beschermen

De intensivering van het toezicht door de ACM is volgens de toezichthouder nodig in deze tijd, om daarmee het 'vertrouwen in de redelijkheid van de tarieven voor elektriciteit en gas te bevorderen'. 'Uitgangspunt van het toezicht is om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge tarieven', aldus de ACM.

Verder kondigt de toezichthouder aan dat het toezicht volgend jaar verder wordt uitgebouwd. Daarin komen ook andere contracten dan de modelcontracten aan bod.

Bron: ANP 

Meer over