Erg droog voorjaar; voedseltekort dreigt

4meidroogvoorjaar.jpg

Op dit moment bevindt Nederland zich in een droog voorjaar. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de oogst. Er wordt gewaarschuwd voor een tekort aan voedsel. 

Zlto, de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland, vraagt om aandacht voor de voorjaarsdroogte. 'Er is al veel gezaaid en die zaden blijven droog in de grond, zo komt er niet genoeg betaalbaar en veilig voedsel', zegt Janus Scheepers, bestuurslid van de Zlto. 

Dit voorjaar behoort tot de vijf procent droogste jaren

Momenteel bestaat het landelijk gemiddelde neerslagtekort uit 60 millimeter en dat maakt 2022 tot de vijf procent droogste jaren, volgens de nieuwste Droogtemonitor van het KNMI. Ook de komende twee weken blijft deze verwachting staan en zelfs wordt verwacht dat het aantal oploopt naar 90 millimeter. 

Door deze verwachtingen mag er sinds gisteren in bepaalde Brabantse gebieden geen irrigatie meer plaatsvinden vanuit watergangen en sloten en beken in de buurt. Een droog voorjaar is steeds vaker te zien. Volgens onderzoek van het KNMI is het neerslagtekort in Nederland in de afgelopen vijf decennia met bijna vijftig procent toegenomen. Klimaatexpert Pieter Siegmund stelt dat dit komt doordat de verdamping stijgt en de neerslaghoeveelheid niet veel is veranderd. 'De toegenomen verdamping is weer het gevolg van de toegenomen hoeveelheid zonnestraling en de stijging van de temperatuur.'

'Hoe ernstig het is, hangt af van de tijd wanneer het droog wordt'

Vooral maïs zit nu in gevaarlijk vaarwater, maar ook voor aardappelen is het voorjaar te droog. Droogte-expert Gerard van der Linden van Wageningen University & Research zegt dat boeren hier waarschijnlijk vaker mee te maken gaan krijgen. 'Hoe erg dat is, hangt er enorm vanaf wanneer het droog wordt. De aardappelen zitten bijvoorbeeld nu al in de grond en die moeten een start maken met genoeg water.'

Volgens Scheepers moeten we het grondwaterpeil herstellen. 'Hierover is contact met waterschappen en grondgebruikers. Nederland verandert momenteel sowieso in rap tempo, er is geld nodig om de droogte aan te pakken.'

Verstandig waterbeheer ten tijde van droogte

Het Deltaprogramma Zoetwater werkt momenteel aan maatregelen voor verstandig waterbeheer ten tijde van droogte. Er wordt een droogte-indicator ontwikkeld en er worden afspraken gemaakt over de verdeling van water tussen de verschillende regio’s. 

Op het moment dat het te lang droog blijft, kan zelfs de drinkwatervoorziening vragen opwerpen, zoals in 2018 gebeurde. Destijds werden er tankers met vers water in het Ijsselmeer geplaatst, voor het geval dat. In 2020 moest de druk op de waterleiding worden verlaagd, dit was vooral schadelijk voor het oosten

Volgens het kabinet zijn we als Nederlanders 'heel ver verwijderd' van extreem watertekort. Mocht het toch zo ver komen, kunnen we het gebruik van drinkwater beperken. Het crisisscenario schrijft voor dat drinkwater alleen mag worden gebruikt voor consumptie en hygiëne. 

Bron: AD