'Schade door extreem weer is niet te verzekeren'

Extreem weer.jpg

Veel schades die het gevolg zijn van klimaatverandering zijn niet te verzekeren, terwijl de schadelast de komende jaren fors gaat toenemen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat onder meer om verzakkingen van huizen als gevolg van langdurige droogte, of schade na overstromingen.

De toezichthouder vindt dat de overheid en de verzekeraars samen naar oplossingen moeten zoeken voor dit probleem. Ook moeten verzekeraars hun klanten goed duidelijk maken welke schades wel en niet worden vergoed.

Ondernemers zijn onwetend

Na de overstromingen in Limburg eerder dit jaar was de schade enorm. Ondernemers wisten in sommige gevallen niet dat ze daarvoor niet waren verzekerd. De overheid heeft een vergoeding vastgesteld om burgers en bedrijven in het getroffen gebied te helpen.

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. De schade door overstromingen was in de eerste tien jaar van deze eeuw in de Europese Unie gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Dat loopt volgens schattingen op naar 23 miljard euro per jaar in 2050.

'800.000 woningen lopen het risico op verzakking'

De AFM noemt woningverzakkingen als voorbeeld. In 2016 dekten vier verzekeraars dit risico nog. Sinds vorig jaar doet geen enkele dat meer, terwijl Nederland steeds meer te maken krijgt met langdurige periodes van droogte en dus risico's op verzakkingen. 'Naar schatting 800.000 woningen lopen het risico op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil', schrijft de toezichthouder in een toelichting. Daarvan kunnen de financiële gevolgen enorm zijn met een gemiddeld schadebedrag van 64.000 euro. De AFM raadt consumenten in risicogebieden aan om daar rekening mee te houden in hun financiële planning wanneer ze er een huis kopen.

'De mensheid is verantwoordelijk voor klimaatverandering'

VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde. In Nederland kan de zeespiegel aan de Nederlandse kust sneller stijgen dan eerder werd verwacht en stijgt het risico op hevige buien in de zomer.

Bron: ANP