background branding

Schade door overstroming: ben je verzekerd en wat kun je nú doen?

Overstroming 2 .jpg

De ravage in Zuid-Limburg is enorm: huizen, zaken, auto's en campings zijn door de overstromingen vernield. Wie moet dat nu gaan betalen? En wat als het steeds vaker gebeurt, want dat is wat experts verwachten? Het goede nieuws: een groeiend aantal woonverzekeraars vergoeden schade door noodweer of zware regenval. Hoe zit dat bij jou?

De grote wateroverlast in Limburg is uitzonderlijk, maar het valt niet uit te sluiten dat het opnieuw gebeurt. Experts zien namelijk een duidelijke link met de klimaatverandering: de warmere atmosfeer kan meer vocht bevatten, wat betekent dat we langere perioden zonder regen kunnen hebben, maar ook dat het veel harder kan plenzen wanneer de wolken uiteindelijk breken.

Nederland investeert door zijn lage ligging al lang in het voorkomen van overstromingen, door onder meer rivierbeddingen te verbreden en dijken te versterken, maar volgens specialisten zijn we niet voorzien op de heviger wordende regenval. Onder meer door de verstedelijking, bestrating en droge grond kunnen grote waterhoeveelheden bij extreem weer op veel plaatsen niet goed in de grond zakken. 

Nederlandse verzekeraars met een overstromingsdekking

Ondanks de watersnoodramp van 1953 bieden de meeste woonverzekeraars geen dekking voor waterschade door noodweer. De laatste jaren echter zien steeds meer woonverzekeraars onder ogen dat overstromingen vaker kunnen voorkomen. Wie een vergoeding biedt, dekt meestal enkel schade door het 'falen van niet-primaire waterkeringen', zoals het bezwijken van dammen en dijken langs de regionale rivieren en kanalen, of kades langs boezemwateren. De rampspoed door de overstromingen van de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg vallen daar ook onder. De totale schade inventariseren zal echter nog wat tijd vragen.

  • Klanten van ASR en Ditzo zijn sinds 2020 verzekerd voor dit soort overstromingen.
  • De Achmea-dochters Interpolis, Centraal Beheer en FBTO hebben net nog (juni 2021) hun dekking van de particuliere opstal- en inboedelverzekeringen uitgebreid. 
  • Turien & Co en de Neerlandse zijn de enige Nederlandse verzekeringen die ook dekking bieden voor schade als 'primaire waterkeringen' overlopen of bezwijken. (Respectievelijk met de Premium Woningverzekering en Inboedelverzekering en de los af te sluiten Overstromingsrisicoverzekering.) 

Tussenkomst door de overheid

Inwoners en ondernemers die door een ramp met kosten en schade worden geconfronteerd, kunnen volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) aanspraak maken op een vergoeding van de overheid. Een volledige schadevergoeding wordt echter nooit toegekend.

Of de ramp in Zuid-Limburg hieronder valt, is op het moment van dit schrijven nog niet bevestigd, maar daar kan je door de dreigende situatie wel vanuitgaan. Dat wordt volgens de Wet veiligheidsrisico's bepaald: om een Wts-vergoeding te kunnen krijgen, moet de schade onder meer onverzekerbaar, onvermijdbaar en niet-verhaalbaar zijn. 

Schade aan woonhuizen en zaken: inboedel- of opstalverzekering

Volgens het Verbond van Verzekeraars zullen de getroffenen van de overstromingen in Zuid-Limburg, zowel particulieren als ondernemers, vergoed worden via de opstal- en inboedelverzekering. Dat verklaart directeur Richard Weurding aan RTL Nieuws.

De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken namelijk schade die het gevolg is van zowel water dat via het dak naar binnenkomt als water dat door de voordeur naar binnen stroomt. Ook zogenaamde vervolgschade door het uitvallen van elektriciteit en andere voorzieningen valt daaronder. 

Verzekeraars zullen de oorzaak van de schade wel nagaan, zoals standaard gebeurt bij schadegevallen. Als bijvoorbeeld blijkt dat je je ramen of deuren open hebt laten staan of onvoorzichtig bent geweest, kan de schade (deels) toch onder je eigen verantwoordelijkheid vallen. Schade door slecht onderhoud, of bijvoorbeeld een plat dak dat is ingestort omdat niet aan het bouwbesluit werd voldaan, wordt mogelijk niet vergoed. 

Basispolis? Autoschade niet verzekerd

Als je wagen door overstroming of noodweer is beschadigd, kun je het beste praten met je autoverzekeraar. Elke polis is anders, dus ga na wat voor jouw auto gedekt is.

Als je een basispolis (WA-autoverzekering of beperkte casco) hebt, is de kans groot dat je zelf eventuele reparaties aan je voertuig zult moeten betalen. 

In principe dekken uitgebreide autoverzekeringen (allrisk of ruime casco) alle soorten schade, dus ook reparatiekosten of kosten voor een vervangend voertuig na overstromingen. Maar ook met een uitgebreide verzekering kan het dat je verzopen of weggedreven auto niet wordt vergoed.

0000000 Auto Overstroming ANP.jpg
Auto in overstroomde straat

Volgens Weurding dekken verzekeringen schade aan je wagen door het overstromen van grote rivieren vaak niet. De precieze oorzaak van de waterschade is hier bepalend. Dat rivieren overstromen is voor veel verzekeraars 'geen onvoorziene omstandigheid': dat risico bestaat nu eenmaal. Enorme hoeveelheden water die uit België en Duitsland naar Nederland stromen zou dan weer wel uitzonderlijk genoeg zijn.

Goed om te weten is dat jouw schadeclaim geen invloed mag hebben op je bonus-malusregeling. 'Je betaalt vaak ook geen of minder eigen risico als je de schade laat herstellen door een garagist die bij de verzekeraar is aangesloten', tipt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Wateroverlast op camping: vakantie annuleren

Als je je vakantie op een camping door hevige regen wil of moet stopzetten, dan draai je zelf op voor die kosten, zoals je verplaatsingskosten en de campingtarieven. Ook als je een annuleringsverzekering hebt: weersomstandigheden worden niet als geldige reden gezien voor het annuleren van een vakantie. 'Je kunt voor schade door natuurrampen wel een beroep doen op het Calamiteitenfonds', stelt Bulthuis. 

Een reisverzekering zal wel eventuele materiële schade door de regenval vergoeden. Ook als je niet naar huis kunt keren, zal je verzekeraar tussenkomen voor de extra kosten die je moet maken. 'Sommige inboedelverzekeringen vergoeden ook schade aan je bagage als die in een vakantiehuis lag', vult Bulthuis aan.

Ondernemers en boeren met aanvullende polis: 'Check voorwaarden'

In gebieden met overstromingsgevaar worden aanvullende verzekeringen aangeboden voor zakelijke en commerciële eigendommen die schade dekken aan het pand en de voorraad door 'lokale dijkdoorbraken'. Neem dus contact op met je verzekeraar. Weurding raadt ondernemers aan om de polisvoorwaarden goed na te gaan.

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking aan ondernemers die hun zaak een tijd niet kunnen runnen (onderbreking van je bedrijf). Ook boeren moeten een aparte verzekering afsluiten voor schade aan gewassen of vee. De gewone opstalverzekering zal wel (zoals bij woningen) schade vergoeden die het gevolg is van uitgevallen elektriciteit, stelt Weurding. 

Wat als ik niet verzekerd ben?

Als je niet verzekerd bent, moet je reparaties en overstromingsschade vaak zelf betalen. In dat geval kun je advies inwinnen bij je gemeente, die je kan informeren over subsidies of eventuele liefdadigheidsinstellingen die je kunnen helpen.

Wat kun je nú doen?

  • Neem zo snel mogelijk contact op met je huis- of bedrijfsverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben 24 uurhulplijnen voor noodgevallen, zodat klanten advies krijgen over wat zij moeten doen en de reparaties zo snel mogelijk kunnen regelen.  
  • Ga pas terug naar je huis of bedrijf als het veilig is om dat te doen. Als je huis onveilig is, moet je verzekeraar in staat zijn om tijdelijke huisvesting te regelen. Dat is in veel gevallen gedekt door de opstalverzekering.  
  • Regel zo nodig tijdelijke noodreparaties om te voorkomen dat de schade verergert. Sluit elektra af dat in contact met water komt. Plaats meubels op in folie omwikkelde blokjes hout.   
  • Breng je verzekeraar ook daarvan op de hoogte, maak foto's van de schade en bewaar eventuele kwitanties, aangezien dit deel zal uitmaken van je schadeclaim.   
  • Gooi beschadigde voorwerpen niet overhaast weg, tenzij ze een gevaar voor de gezondheid vormen, want ze kunnen misschien worden hersteld of gerepareerd. Je verzekeraar zal je adviseren.  
  • Pas op voor schadebeheerbedrijven die aankloppen en aanbieden je te helpen met je schadeclaim – er zijn kosten aan verbonden en je hoeft ze niet per se te gebruiken. Als je er een wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je de voorwaarden volledig begrijpt voordat je iets ondertekent.

Bron: Consumentenbond, Verbond van Verzekeraars, overheid.nl, RTL Nieuws, Geld.nl, BBC.