VEH: ‘Geen verplichte verzekering tegen overstromingsschade’

overstroming-verzekering-150917.jpg

Het Verbond van Verzekeraars heeft een voorstel gedaan voor een verplichte collectieve verzekering tegen overstromingsschade. Vereniging Eigen Huis heeft dit afgewezen.

Volgens het Verbond voor Verzekeraars is de schade, veroorzaakt door extreme regen- en hagelbuien, momenteel niet goed gedekt. Vorig jaar werden miljoenen euro uitgekeerd, de grootste natuurschade in Nederland tot nu toe.

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft het voorstel afgewezen. Een verplichte verzekering draagt niet bij aan vergroting van het risicobewustzijn onder burgers, biedt slechts een kans op dekking van overstromingsschade en heeft geen draagvlak, ook niet bij de overheid. Ook is het voorstel nog niet financieel onderbouwd, volgens de VEH.

Slechts één verzekeraar biedt nu een overstromingsverzekering aan, die voor iedereen beschikbaar is. Vereniging Eigen Huis roept andere verzekeraars op om ook een dergelijke verzekering aan te bieden.

Weinig zekerheid op dekking

De vereniging vindt het een goede zaak dat het Verbond de discussie over het risico op overstromingen een impuls wil geven en het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking wil vergroten. Mensen die in risicogebieden wonen moeten worden aangespoord om zelf preventieve maatregelen te nemen waardoor de schade bij een overstroming sterk kan worden gereduceerd. Veel mensen veronderstellen onterecht dat overstromingsschade al gedekt wordt door hun opstalverzekering, of dat de overheid wel zal inspringen. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) biedt hier echter maar weinig zekerheid.

Daarnaast roept Vereniging Eigen Huis verzekeringsadviseurs op om een overstromingsrisico actief onder de aandacht te brengen van klanten, zodat die een keuze kunnen maken om een verzekering af te sluiten en zo nodig aansporen om preventieve maatregelen nemen die overstromingsschade kunnen beperken.

Verzekering moet niet worden verplicht

Ongeveer de helft van de Nederlanders woont in gebieden die niet kunnen overstromen. Vereniging Eigen Huis vindt daarom dat huiseigenaren zelf moeten kunnen bepalen of ze hun woning tegen overstromingsschade willen verzekeren, of dat een dergelijke verzekering voor hen niet nodig is. Helaas biedt nog maar één verzekeraar een overstromingsverzekering aan.

In 2013 wees de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al een verplichte verzekering tegen overstromingsschade af. Ook andere belangenorganisaties en politieke partijen gaven toen geen steun aan een dergelijke kartelverzekering. Volgens het vandaag gepubliceerde rapport ‘Hoofd boven water’ van het Verbond van Verzekeraars is er ook nu bij de overheid geen steun voor een dergelijke verplichting. Des te opmerkelijker is dat hetzelfde voorstel nu opnieuw wordt gepresenteerd.

Gegarandeerde dekking voor verzekerde huiseigenaar

De totale dekking van de voorgestelde verplichte verzekering is per overstroming gemaximeerd op € 5 miljard. Dit lijkt een enorm bedrag, maar bij een serieuze calamiteit kan de totale schade hier al snel boven komen. Bij een schade van € 20 miljard is € 15 miljard dus niet gedekt. Een overstromingsverzekering die een huiseigenaar zelf afsluit biedt wel een gegarandeerde dekking.

Lagere premie door preventieve maatregelen

Het overstromingsrisico is 60 jaar onverzekerbaar geweest. Sinds 2013 is er slechts één verzekeraar op de markt die dit risico wel wil verzekeren, tegen redelijke kosten. Deze verzekeraar heeft dit jaar nog de innovatieprijs van de verzekeringsbranche gewonnen. Groot verschil met een verplichte verzekering is dat de huiseigenaar zelf zijn verzekerd bedrag kan bepalen. Als de huiseigenaar preventieve maatregelen neemt die een eventuele schade beperken, zoals het plaatsen van de cv-ketel en andere installaties op zolder, daalt daardoor de premie.

Bron: ANP Pers Support / Vereniging Eigen Huis