Verzekeringspremies omhoog door klimaatverandering

hogere-premies-door-klimaat-15-09-17.jpg

De premies voor inboedel-, brand- en autoverzekeringen gaan flink omhoog door klimaatverandering. In het slechtste scenario zorgen met name recordneerslag en megahagel in de toekomst jaarlijks voor een kwart miljard euro aan extra schade. Dit schrijft De Telegraaf.

Van dat bedrag is sprake in het meest extreme klimaatscenario. Een nieuw kabinet moet er met verzekeraars en belangenorganisaties voor zorgen dat klimaatrisico's beheersbaar blijven. Het verbond heeft met weerinstituut KNMI vier klimaatscenario’s met nieuwe schadedata doorgerekend op toekomstige schadelast.

Kosten per huishouden

Per huishouden kan dat per jaar 20 tot 30 euro extra kosten aan premies. Dat blijkt uit een rapport van het Verbond van Verzekeraars, dat vrijdag wordt gepresenteerd. De onderzoekers hielden de vier klimaatscenario’s van het KNMI tegen het licht en berekenden wat de gevolgen konden zijn.

De extreme hagel- en hoosbuien van vorig jaar in Noord-Brabant en Limburg waren de aanleiding voor het rapport. Er waren in juli 2016 bijna 100.000 schademeldingen, volgens het verbond de grootste natuurschade in Nederland tot nu toe. In totaal werd zo’n 500 miljoen euro uitgekeerd voor schade aan woningen, auto's en agrarische bedrijven.

Verbond pleit langer collectieve verzekering

Het verbond pleit al langer voor het invoeren van een collectieve verzekering zoals België, Frankrijk en Groot-Brittannië die kennen. Directeur Richard Weurding: 'Daar is instemming van de overheid voor nodig. We moeten het nu regelen. En niet pas de put dempen als het kalf verdronken is.' Veel Nederlanders gaan er volgens Weurding onterecht vanuit dat bijvoorbeeld een overstroming altijd wordt gedekt door de verzekering.

Wanneer het meest extreme KNMI-scenario wordt gehanteerd, loopt het jaarlijkse schadebedrag op van 364 miljoen nu naar ruim 600 miljoen euro in 2085, stellen de verzekeraars.

Update 11:03: Reactie Melanie Schultz van Haegen

Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) vindt het 'heel goed' dat het verbond meedenkt over de gevolgen van de klimaatverandering en wil met de verzekeraars in gesprek. 'De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Nederland is door haar laag gelegen ligging kwetsbaar voor overstromingen en overtollige regen. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen investeren in de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. Dat kun je voor een deel beperken, maar niet helemaal voorkomen', aldus Schultz.

Bron: ANP / ANP MediaWatch / Telegraaf