Regenwater steeds vaker eigen verantwoordelijkheid voor burgers

regenwater071917.jpg

In steeds meer Nederlandse gemeentes moeten burgers zelf regenwater opvangen. Sinds gemeentes in 2009 de mogelijkheid kregen burgers te verplichten op eigen terrein hemelwater op te vangen, hebben al ruim veertig gemeentes regels hierover ingevoerd.

Burgers mogen zelf bepalen hoe het regenwater wordt opvangen, dat kan via ondergrondse bassins, verlaagde gazons of tuinen met weinig tegels. In de toekomst zal het aantal gemeentes dat hier regels over opstelt, alleen maar verder stijgen zegt Rioned, de koepelorganisatie van stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland woensdag.

Rioned enthousiast over tuintegeltaks

Rioned is dan ook positief over het voornemen van de gemeentes Aalburg, Woudrichem en Werkendam die een tuintegeltaks wil invoeren. Deze drie gemeentes maakten deze week bekend de rioolheffing te willen koppelen aan de hoeveelheid verhard oppervlak bij een huis.

'Controle hoeveelheid tegels per huis is omslachtig'

'In Duitsland geldt ook al dergelijke regelgeving', zegt directeur Hugo Gastkemper van Rioned. Wel zitten er haken en ogen aan het voorstel van de Brabantse gemeenten, vindt Gastkemper. 'Het is omslachtig om bij elke huis te controleren hoeveel tegels er liggen.'

Tuin meer dan 90 procent verhard? Meer betalen!

Rioned stelt een eenvoudiger manier van berekenen voor. 'Elke huishouden krijgt de straks simpele vraag of de grond rond het huis voor meer dan 90 procent verhard is. Als dat het geval, moet je een extra rioolheffing betalen.'

Paar tientjes per jaar extra

De tuintegeltaks zal niet meer dan een paar tientjes per jaar bedragen, becijfert Gastkemper. 'Gemiddeld bedraagt de rioolheffing in Nederland 190 euro per huishouden, grofweg een kwart van dat geld gaat naar hemelwaterafvoer.'

Zware regenval door klimaatverandering

Door de klimaatverandering vallen er vaker zware hoosbuien. Die wolkbreuken belasten het riool zwaar, legt Gastkemper uit. Daarom is het noodzakelijk dat huishoudens zelf dat water opvangen, zodat het niet allemaal in het riool terechtkomt. Een regenton is daarbij geen oplossing, zegt Gastkemper. 'Bij zo'n hoosbui gaat het al snel om duizenden liters water die moeten worden opgevangen.'

Bron: ANP