background branding

Europees Parlement: CO2-uitstoot 40% omlaag

co2-uitstoot03102018.jpg

Het Europees Parlement wil dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in 2030 40 procent minder is dan in peiljaar 2021. Dat gaat verder dan de 30 procent die de Europese Commissie heeft voorgesteld, maar is minder dan de milieucommissie van het parlement met steun van de milieubeweging had geëist.

Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie moeten nu in onderhandeling over een definitieve norm. De commissie vreest dat de strengere normen slecht zijn voor de Europese auto-industrie en banen zal gaan kosten. Maar zij werden door het parlement aangenomen met 389 tegen 239 stemmen.

Duitsland ligt dwars

De lidstaten bespreken de voorstellen volgende week voor het eerst. Vooral de grote autoproducerende landen, zoals Duitsland, liggen dwars. Nederland is voor hogere normen. Auto's en bestelwagens zorgen in Europa voor ongeveer 15 procent van de CO2-uitstoot.

CDA-europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, een van de initiatiefnemers van het compromisvoorstel, was tevreden over de uitslag. Ook GroenLinks-parlementariër Bas Eikhout is blij dat het parlement de noodzaak van ambitieuze regelgeving erkent, maar hij had verder willen gaan.

'Een goede stap'

Milieudefensie spreekt van een 'goede stap', maar volgens de organisatie is dit nog niet genoeg om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. 'Daarvoor is een reductie van zo'n 60 procent in 2030 nodig.'

De Europese autobrancheorganisatie ACEA is duidelijk niet tevreden. 'We blijven in het bijzonder bezorgd over de uiterst agressieve CO2-reductiedoelstellingen en het opleggen van verkoopquota voor elektrische voertuigen', stelt de sectorlobby. 'Consumenten kunnen niet gedwongen worden om elektrische auto's te kopen, zonder de nodige infrastructuur of prikkels.'

Bron: ANP