Euthanasie geen opeisbaar recht

Mensen zijn er nog te weinig van doordrongen dat ze niet het recht hebben om euthanasie te eisen, stelt minister Schippers (Volksgezondheid). Dat meldt De Telegraaf.

Dokters gaan steeds meer gebukt onder druk van patiënten en familie om euthanasie te plegen, ook als de artsen dat zelf niet willen.

Beïnvloeding arts

Schippers sluit zich daarmee aan bij het artsengenootschap KNMG. Dat peilde begin deze maand dat driekwart van de artsen ervaart dat patiënten en hun omgeving steeds vaker pogen het autonome besluit van de arts te beïnvloeden.

Geen wettelijke plicht

Veel patiënten weten niet dat de arts een beslissing moet nemen op basis van zijn eigen, medische inschatting. Bovendien kent de wet geen plicht voor dokters om aan euthanasie mee te werken. Schippers wil dat mensen daarover beter worden geïnformeerd.

Bron: ANP MediaWatch / De Telegraaf