background branding

Experts vrezen 'zwarte lijsten' als in toeslagenaffaire door maatregel persoonsgegevens

21-9-1-bevolkingsregister-privacy-brp-basisregister-persoonsgegevens-toeslagen-zwarte-lijst-99688927_m.jpg

Privacy-experts hebben grote zorgen over een voorgenomen maatregel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die meer partijen toegang moet geven tot gevoelige persoonlijke gegevens van burgers. Met de maatregel zouden deze partijen bijvoorbeeld zorgfraude aan willen pakken, maar met de persoonsgegevens kunnen ook ‘zwarte lijsten’ worden aangelegd die doen denken aan de toeslagenaffaire, zo is de vrees van experts die BNR sprak. SP-Kamerlid Renske Leijten wil van minister Ollongren weten of de maatregel proportioneel en noodzakelijk is.

Het gaat om persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze heeft momenteel als voornaamste doel dat er gegevens uit kunnen worden verstrekt aan overheidsorganen. In de BRP staat informatie zoals iemands woonadres en alle voormalige woonadressen, BSN-nummer, de burgerlijke staat en gegevens over familieleden.

Wie mag bij je gegevens?

Voor niet-overheidsorganen geldt dat ze pas op systematische basis gegevens uit de BRP kunnen opvragen, wanneer ze activiteiten verrichten waarvan is vastgesteld dat ze een ‘gewichtig maatschappelijk belang’ dienen en dat daarvoor gegevens uit de BRP noodzakelijk zijn. Pensioenfondsen zijn een voorbeeld. Ook organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen en zich inzetten voor de volksgezondheid mogen de BRP raadplegen. 

Hobbelige route naar een register

De vernieuwing van het overheidssysteem om persoonsgegevens bij te houden werd geplaagd door problemen. Er bleek steeds meer tijd en geld nodig te zijn, en de regering werd zelfs geadviseerd om het project rondom de BRP helemaal te staken

Bron: ANP, BNR, Rijksoverheid