background branding

Extra geld voor stages leerlingen met leerproblemen

200529 stage jongeren.jpg

Er komt meer geld om kwetsbare jongeren te begeleiden naar een baan. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) trekt hier 8,5 miljoen euro extra voor uit. Daarmee verdubbelt ze het bedrag dat er eerder al beschikbaar voor kwam.

Het geld wordt gebruikt om leerlingen met leerproblemen in het schooljaar 2020-2021 te helpen. Via praktijkonderwijs maken zij een grotere kans op een mooie baan. Het gaat om ongeveer 67.000 jongeren die baat hebben bij het extra geld, dat komt uit een Europees fonds om lidstaten te helpen bij sociale kwesties. De ChristenUnie had gevraagd dit geld in te zetten voor deze groep jongeren.

Volgens Van Ark is het juist tijdens de coronacrisis erg belangrijk om te investeren in jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze roept gemeentes op om in samenwerking met scholen en werkgevers het geld te gebruiken voor stages. 'Juist in deze tijd kunnen deze middelen uitkomst bieden voor kwetsbare jongeren die net van school komen', aldus de staatssecretaris.

Studenten komen ook door de coronacrisis in de problemen.