background branding

Extra maatregelen om klimaatdoelen te halen

klimaatmaatregelen-1-11-2019.jpg

Het kabinet neemt extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De maatregelen richten zich ook op het 'verleiden' van bedrijven om klimaatmaatregelen te nemen.

De bewindsman maakt 60 miljoen euro vrij voor de subsidiepot voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Daarnaast komt er een extra subsidieronde voor bedrijven die willen investeren in hernieuwbare energie.

Klimaatakkoord is niet genoeg

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vrijdag dat het klimaatakkoord dat in juni is getekend, niet ver genoeg gaat om de gestelde doelen te halen. Bij de industrie zorgen de maatregelen weliswaar voor een forsere afname van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen, maar onder meer het autoverkeer zal meer uitstoot veroorzaken dan voorspeld.  

Lees: Zonnepanelen kopen - wat moet je weten?

Meer maatregelen

Wiebes sluit niet uit dat hij de komende jaren meer - en in sommige gevallen ingrijpendere - maatregelen moet nemen. 'Zolang iedereen maar kan meekomen, er geen mensen onder water worden geduwd en het betaalbaar blijft.' Onder andere het aantrekkelijker maken van elektrische auto's kan bijdragen aan het halen van de doelen.

Wiebes is ervan overtuigd dat het kabinet de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49 procent kan verminderen in 2030. Het planbureau heeft in de analyse niet alle plannen kunnen meerekenen, stelt de bewindsman. 'Wat nog niet genoemd is maar wel kan bijdragen, is dat maatregelen die voor de stikstofproblemen worden genomen, vaak ook bijdragen aan het verminderen van CO2.'

Lees: Zijn elektrische auto's wel zo milieuvriendelijk?

'Klimaatmaatregelen drukken op bbp'

In een doorrekening van de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III becijfert het CPB dat het beleid met ruim een half procent drukt op het bruto binnenlands product (bbp). 
Het kostenplaatje uit zich onder meer in het duurder worden van gas. Ook zullen bedrijven kosten die zij moeten maken voor een deel afwentelen op de gewone burger. Volgens het CPB gaan de lagere inkomensgroepen er tot en met 2030 hierdoor wat meer op achteruit dan de hogere inkomens. De achteruitgang voor de laagste inkomensgroep als gevolg van het totale klimaatbeleid komt neer op 0,5 procent, staat in het rapport.

Arbeidsmarkt

Ondanks dat er op de langere termijn nauwelijks of geen afname van de werkgelegenheid is, zal er waarschijnlijk wel frictie op de arbeidsmarkt ontstaan. De werkgelegenheid verschuift immers van kolencentrales, landbouw, metaalbedrijven en consumenten- en voedselproducten naar windmolens en de dienstensector.

Bron: ANP