Fonds om asbestdaken te verwijderen vanaf 2020 beschikbaar

asbestdaken-maatregelen-14-10-2019.jpg

Het kabinet wil de komende tijd flinke stappen zetten om het aantal asbestdaken terug te dringen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) schrijft aan de Tweede Kamer dat ze werk wil maken van een eerder aangekondigd fonds. Huiseigenaren die kankerverwekkende asbest willen laten verwijderen, kunnen daarvoor een beroep doen op geld uit dat fonds.

Het fonds moet volgend jaar beschikbaar zijn en zal tot 2028 lopen. Hoeveel geld erin zal zitten is nog niet bekend. Verschillende partijen zullen eraan bijdragen.

Versnelde afbouw

Behalve het fonds kondigt Van Veldhoven nog een reeks maatregelen aan. Zo was er vijf miljoen euro toegezegd om de meest schrijnende gevallen te helpen. Van Veldhoven gaat kijken hoe ze dat geld kan inzetten. Mogelijk wordt het ook onderdeel van het fonds.

De staatssecretaris wil nog voor het einde van het jaar een samenwerkingsovereenkomst tekenen met provincies, gemeenten, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties om tot een versnelde afbouw te komen.

Verzet tegen verbod

Hoewel er in de Tweede Kamer vorig jaar brede steun was voor een verbod op asbest in daken, verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Van Veldhoven in juni. Organisaties die onder meer huiseigenaren en boeren vertegenwoordigen, verzetten zich tegen het verbod.

Radar checkt

Radar maakte eerder verschillende uitzendingen over asbest en het verwijderen daarvan. Wat kun je doen als je er tijdens het klussen achter komt dat er in je nieuwe koophuis asbest aanwezig is? Kun je dit zelf verwijderen? Is het gebruik van een MiniContainment wel veilig?

Bron: ANP