background branding

Is asbestverwijdering met MiniContainment wel veilig?

Zoals bekend is asbest gevaarlijk. Daarom mag je er niet bij in de buurt komen en gebeurt de verwijdering ervan door personen in afgesloten witte pakken. Nu is er een nieuwe methode: MiniContainment.

De asbestsaneerder plaatst een doorzichtige kast over een met asbest besmet object. Via gaten met handschoenen kan de saneerder het object dan schoonmaken zonder dat de asbestdeeltjes in de lucht terecht komen. De bewoner of gebruiker van het pand kan er gewoon bij blijven.

Of de veiligheid wel gegarandeerd kan worden is niet 100% duidelijk. Sterker nog, onderzoeksbureau TNO zegt dat er meer duidelijkheid moet komen over de methode voordat je een asbestsaneersysteem zoals MiniContainment gaat gebruiken. Waarom wordt het dan toch op steeds grotere schaal toegepast?

Twijfels over veiligheid

Volgens de website van MiniContainment hebben al ruim 10.000 saneringen op deze manier plaatsgevonden. Asbestdeskundige Gerwin Lensink spreekt zijn twijfels over de methode uit: 'Er is geen enkel bewijs overlegd waaruit blijkt dat MiniContainment veilig is. Wat niet wil zeggen dat het geen goede methode zou kunnen zijn. Maar van elke methode die op de markt komt moet men  aantonen dat het veilig is.'

De Inspectie heeft MiniContainment weleens onder de loep genomen. 'Er is begonnen met de vensterbank. I-SZW heeft daar in 2015 controle op uitgeoefend. En gezegd dat het een goed systeem is voor de vensterbank. Dat klopt, maar de vensterbank is een hechtgeboden materiaal en daar komen weinig vezels bij vrij als je dat gaat verwijderen. Volgens I-SZW was dat goed', vertelt een anonieme asbestsaneerder.

Behalve op vensterbanken wordt MiniContainment ook nog op allerlei andere plaatsen in het huis gebruikt, van luchtkanalen tot het gevelkacheltje.

'Een vensterbank bevat zo weinig asbest dat het onwaarschijnlijk is dat er te veel asbest is achtergebleven. Maar nemen we een niet-hechtgebonden plaat dan is er een reële kans dat er teveel asbest achtergebleven is', aldus Lensink.

'Je weet niet hoeveel asbest er al rondvliegt'

Maar hoe zit het dan nu met de woningen waarbij al MiniContainment is uitgevoerd? 'Van die 10.000 saneringen weet je niet hoeveel asbest er al rondvliegt. Asbest zit sowieso in de lucht maar het gaat over de concentratie die de norm overschrijdt. Je mag 6.000 vezels per dag inademen.'

Op dit moment heeft de Inspectie SZW MiniContainment geadviseerd aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. 'Zodra deze gegevens bekend zijn, zal TNO in opdracht van de Inspectie SZW de door MiniContainment BV uitgevoerde studie beoordelen', laat I-SZW in een schriftelijke reactie weten.

Meer over