MiniContainment asbestverwijdering veilig? - reactie AST Holland

ast-holland-logo-reactie-780.jpg

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan asbestverwijderingsmethode MiniContainment. In dit kader heeft de redactie saneerbedrijf AST Holland om een reactie gevraagd. AST Holland verwijst hiervoor naar zijn website, waar een reactie staat op een artikel van dagblad Trouw. De tekst van deze reactie vind je hieronder.

'Op 21 maart 2018 is er een artikel verschenen in Dagblad Trouw waarin aandacht wordt besteedt aan het saneren met MiniContainment. Daarbij wordt aangegeven dat de gebruikte stofzuiger "lekt", waarbij het risico kan bestaan dat er bij gebruik van dit apparaat asbestvezels kunnen ontsnappen naar de buitenlucht. Voorafgaand aan dit artikel is er meerdere malen contact geweest tussen ons en de journalist van Trouw, waarbij wij elke keer zo compleet als mogelijk antwoord hebben gegeven op zijn vragen.

Ondanks de nodige vraagtekens bij de indicatieve lektest of rookproeven, hebben we ze natuurlijk wel serieus genomen en is er eind 2017 direct actie ondernomen. Bij de rookproeven wordt actief rook naar binnen gebracht en wordt een overdruksituatie gecreëerd in het apparaat terwijl het apparaat uit staat. Een situatie die zich naar onze mening nimmer zal voordoen, maar dat terzijde. Deze situatie hebben wij  nagebootst met diverse nieuwe stofzuigers (diverse Koala's en andere merk stofzuigers) waarbij ook de overdruk in de ketel is gemeten. Nu blijkt uit deze testen dat alle geteste stofzuigers rook lekken wanneer er bewust overdruk wordt gecreëerd, maar dat dit pas gebeurd bij minimaal 50 Pa overdruk in de ketel zelf (bij de Koala zelfs pas bij 100 Pa). Deze overdruk kan gecreëerd worden omdat het apparaat niet aan staat. Wanneer deze wel aangezet wordt, dan ontsnapt er geen rook meer, aangezien de weg van de minste weerstand voor lucht / rook door het 3 filtersysteem richting de motor en naar buiten is. Wanneer het apparaat echter uit staat, dan zoekt de lucht / rook nog steeds de weg van de minste weerstand en dat is bij een overdruksituatie van >50Pa (bij Koala’s >100 Pa) op de ketelaansluiting en afdichting. De lucht wordt bij deze overdruksituatie als het ware door de afdichting heen geperst. Niks om ongerust over te worden aangezien er geen enkele realistische praktijksituatie te bedenken is waarbij er een overdruk situatie ontstaat in de ketel van een stofzuiger, en zeker niet meer dan 100 Pa.

In aanvullende testen hebben we onderzocht of er naast rook ook asbestvezels vrijkomen wanneer er een overdruk situatie zou ontstaan. Hiervoor zijn in een schoon containment testen uitgevoerd met een aantal “gebruikte” Koala’s waar asbestvezels in de stofzak zitten. Vervolgens is met behulp van een rookapparaat rook in het uitgeschakelde apparaat gebracht en wordt een overdruksituatie gecreëerd, waardoor zichtbaar rook ontsnapt via de o.a. de slangaansluiting op de Koala. Op basis van uitgevoerde metingen (goudbedampt, SEM-analyse) tijdens deze handelingen is gebleken dat er geen enkele asbestvezel vrijgekomen is in de omliggende ruimte. De logische verklaring is dat rook, een soort gas, bij behoorlijke overdruk wel door afdichting heen wordt geperst en een asbestvezel, een vaste stof, dus niet.

De gehouden testen en de testresultaten tonen aan dat deze zeer veel in de praktijk gebruikte apparaten eigenlijk allemaal hetzelfde beeld geven zoals hierboven aangegeven; de ene in meer en de andere in mindere mate. De testen laten ook zien, dat wanneer de appraten in werking zijn er geen rook meer zichtbaar ontsnapt. Ook als de Koala uit wordt gezet, zoals genoemd in het artikel, ontstaat er niet spontaan een situatie waarbij er overdruk ontstaat in de ketel en er asbestdeeltjes ontsnappen.

Tijdens de door TNO uitgevoerde indicatieve lektest is er met een grinder 20 minuten lang een betonnen oppervlak bewerkt waarbij de Koala betonstof heeft opgezogen. Al sinds de introductie van de Koala in de asbest markt meer dan 10 jaar geleden geven wij het advies om vooral niet te gebruiken in combinatie met frezen; hier is de stofzuiger niet voor gemaakt. Daarnaast is frezen iets wat niet gebeurd met MiniContainment en ook af wordt geraden in de werkinstructies en de benodigde opleiding. Desondanks hebben wij enkele aanpassingen gemaakt aan de MiniContainment versie van de Koala zodat er nog minder vraagtekens gezet kunnen worden bij de veiligheid van het gebruik van de Koala in combinatie met MiniContainment. De door TNO gebruikte stofzuiger is niet door ons aangeleverd en was niet voorzien van deze aanpassingen. We betreuren het dan ook dat TNO zich niet en nog steeds niet bij ons heeft gemeld voor een aantal stofzuigers om mee te testen. Dit is ook bekend bij de journalist van Dagblad Trouw, alsmede het feit dat deze stofzuiger wel over een H-klasse certificaat beschikt en voorzien is van een H14 HEPA filter.

Deze Koala is in onze ogen absoluut veilig om te gebruiken in de asbestmarkt. Sterker nog: vergeleken met andere apparaten behoort de afdichting en het filtersysteem aantoonbaar tot de betere geteste apparaten!'