background branding

MiniContainment asbestverwijdering veilig? - reacties politici

politici-reactie-minicontainment-780.jpg

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan asbestverwijderingsmethode MiniContainment. In dit kader heeft de redactie ook politici om een reactie gevraagd.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks):

'Asbest is zeer gevaarlijk en asbestverwijdering is risicovol. Methodes om het te verwijderen moeten dus veilig en getest zijn, anders stel je werknemers bloot aan een risico. Dit geldt voor alle innovaties in asbestverwijdering.'

Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD):

'Het saneren van asbest is een proces dat veilig en zorgvuldig uitgevoerd moet worden. De VVD juicht innovatieve oplossingen om asbestsanering sneller en efficiënter uit te voeren van harte toe. Ook bij nieuwe saneringsmethoden moet veiligheid voorop staan. Daarom zijn alle bedrijven die asbestsanering uitvoeren gebonden aan strikte regelgeving.'