background branding

'Fors meer inbraken sinds versoepelingen zijn ingegaan'

14:06 inbreker.jpg

Het inbrekersgilde is weer op pad gegaan. Na maanden van spectaculaire dalingen lijken de criminelen met een inhaalslag bezig te zijn. Politie en verzekeraar Interpolis zien ineens weer forse stijgingen van het aantal diefstallen vanuit de woning, schrijft De Telegraaf.

Sinds de versoepelingen rondom corona nam het aantal inbraken in een kleine twee maanden met 36 procent toe. Waren het er in week 15 (12-18 april) nog 258, in week 22 (31 mei-6 juni) was dat al gestegen tot 351 per week, zo blijkt volgens de krant uit berekeningen van de InbraakBarometer.

Meer inbraken bij versoepelingen is een trend

'Als de trend doorzet, dan wordt het alleen maar erger en gaan we langzaamaan naar het aantal woninginbraken van voor de coronapandemie', voorziet Sybren van der Velden, projectleider woninginbraak van de Nationale Politie. 'We zagen de gehele coronaperiode dat de woninginbraken bij de versoepeling van maatregelen weer toenamen. Sinds de avondklok op 28 april is ingetrokken, zien we dat ook weer terug in de cijfers.'

De InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis toont dat niet overal in ons land criminelen weer actief zijn. 'Met name de provincie Utrecht springt er met een stijging van maar liefst 182 procent uit. Ook in Limburg (84 procent) en Overijssel (83 procent) zijn de cijfers zorgwekkend', constateert Youri van der Avoird van de verzekeraar.

Bron: ANP MediaWatch