Fragment: Overgroot deel van gemeenten stimuleert woningsplitsing niet

Woningnood is één van de grootste problemen van dit moment en woningsplitsing zou een uitkomst kunnen zijn. In de uitzending van 5 februari 2024 bespreken we dat 84 procent van de gemeenten dit niet stimuleert. 

Slechts 16 procent stimuleert woningsplitsing

Radar betrok bij het onderzoek alle gemeenten van Nederland, meer dan 340, waarvan ruim 200 gemeenten hebben gereageerd. Maar 16 procent daarvan geeft aan woningsplitsing te stimuleren.

De helft van de gemeenten heeft beleid

Het is in bijna alle gemeenten toegestaan om, onder voorwaarden, een woning te splitsen. De helft van de gemeenten (52 procent) heeft op dit moment geen beleidsregels opgesteld voor het splitsen van woningen. Zij doen aan maatwerk. 

De andere helft (48 procent) heeft wel beleid, maar dat beleid verschilt sterk per gemeente. Er moet bijna altijd een vergunning worden aangevraagd, in sommige gevallen meerdere vergunningen. Veel gemeenten stellen eisen aan de oppervlakte van de woning of aan het aantal woningen dat gesplitst mag worden in bepaalde straten.

Dit is het beleid van jouw gemeente

Benieuwd welke regels er in jouw gemeente gelden? Dit je leest hier:

Reactie gemeente Zwolle

Radar heeft de gemeente Zwolle om een reactie gevraagd. Die reactie lees je hier: