background branding

Wil jij je woning splitsen? Deze regels gelden er in jouw gemeente

Woningsplitsing

Slechts 16 procent van de gemeenten stimuleert het splitsen van woningen, 84 procent doet dit niet. Dat blijkt uit een vragenlijst van Radar onder ruim 200 gemeenten, die we in de uitzending van maandag 5 februari 2024 bespreken. Terwijl woning splitsen de potentie heeft om ieder jaar tienduizenden nieuwe woningen op te leveren.

Wat is woning splitsen?

Woonruimte vinden is voor veel mensen in Nederland lastig. Tegelijkertijd hebben veel mensen ruimte over. Stel, je woont in een groot huis en je hebt ruimte over, dan zou je je woning eventueel kunnen splitsen. Dan deel je je huis op in twee of meer zelfstandige woningen. 

Het splitsen van huizen leverde in 2022 zo’n tweeduizend nieuwe woningen op. Dat zouden er veel meer kunnen zijn. Tot 2030 zou woningsplitsing 80 tot 160 duizend extra woningen kunnen opleveren. Van ruim 17.000 ondervraagde consumenten geeft 57 procent aan dat zij er bijdrage in zien om het woningtekort op te lossen. Toch stimuleren gemeenten dit amper. Ook dit ondervinden respondenten uit het Panelonderzoek: wie er werk van heeft gemaakt, vindt informatie over de vergunningsprocedure niet makkelijk vindbaar en onvoldoende duidelijk. 61 procent heeft het idee dat de gemeente woningsplitsing tegenwerkt.

‘Elke extra woning is welkom’

En dat is zonde, vindt woningmarkt expert Myrthe Sietsma van Platform31. “In deze tijd van woningnood is elke extra woning welkom. We zien dat gemeenten die woning splitsen actief stimuleren meer aanmeldingen krijgen voor woningsplitsing. Als bewoners niet weten dat het kan, melden ze zich ook niet aan.”

De helft van de gemeenten heeft geen beleid

Het is in bijna alle gemeenten toegestaan om, onder voorwaarden, een woning te splitsen. De helft van de ondervraagde gemeenten (48 procent) heeft op dit moment geen beleidsregels opgesteld voor het splitsen van woningen. Zij doen aan maatwerk. 

De andere helft (52 procent) heeft wel beleid voor het splitsen van woningen, maar dat beleid verschilt sterk per gemeente. Je moet bijna altijd een vergunning aanvragen, in sommige gevallen meerdere vergunningen. Veel gemeenten stellen eisen aan de oppervlakte van de woning. Of aan het aantal woningen dat gesplitst mag worden in bepaalde straten. 

Angst voor overlast

Drie op de tien (29 procent) hebben een verbod op gesplitste woningen op bepaalde plekken in de gemeente. Dat heeft vaak te maken met de leefbaarheid in de wijk. Bevolkingsdichtheid, parkeerdruk en geluidsoverlast spelen dan bijvoorbeeld een rol.

“De angst voor overlast is ergens begrijpelijk, maar je kunt je wel afvragen of die angst niet is doorgeslagen”, zegt Sietsma. “Wijken zijn door vergrijzing veel rustiger geworden. Vroeger woonden daar allemaal gezinnen, en was de wijk dus ook drukker.”

Parkeren

Sietsma vervolgt: “We zien dat woningsplitsen vaak stukloopt op parkeren. Er is meestal de eis dat er bij een nieuwe woning ook een nieuwe parkeerplaats moet zijn. Maar zeker jongeren hebben vaak geen parkeerplaats nodig. Een dak boven je hoofd is voor veel woningzoekenden belangrijker dan een auto kunnen parkeren.”