Onderzoek Radar: overgroot deel van gemeenten stimuleert woningsplitsing niet

Woningsplitsen

Het is één van de grootste problemen van Nederland in deze tijd: woningnood. Uit onderzoek van Radar blijkt dat 84 procent van de gemeenten het splitsen van woningen, een van de oplossingen bij dit probleem, niet stimuleert. Het splitsen van huizen leverde in 2022 zo’n tweeduizend nieuwe woningen op. Dat zouden er veel meer kunnen zijn, zo is te zien in de uitzending op maandag 5 februari. 

Slechts 16 procent stimuleert woningsplitsing

Tot 2030 zou woningsplitsing 80 tot 160 duizend extra woningen kunnen betekenen. Radar betrok bij het onderzoek alle gemeenten van Nederland, meer dan 340, waarvan ruim 200 gemeenten hebben gereageerd. Maar 16 procent daarvan geeft aan woningsplitsing te stimuleren.

De helft van de gemeenten heeft beleid

Het is in bijna alle gemeenten toegestaan om, onder voorwaarden, een woning te splitsen. De helft van de gemeenten (52 procent) heeft op dit moment geen beleidsregels opgesteld voor het splitsen van woningen. Zij doen aan maatwerk.

De andere helft (48 procent) heeft wel beleid, maar dat beleid verschilt sterk per gemeente. Er moet bijna altijd een vergunning worden aangevraagd, in sommige gevallen meerdere vergunningen. Veel gemeenten stellen eisen aan de oppervlakte van de woning of aan het aantal woningen dat gesplitst mag worden in bepaalde straten.

Woningsplitsers: 'Gemeente werkt splitsing tegen'

Het gebrek aan duidelijk beleid leidt tot onduidelijke situaties, die blijken uit onderzoek van het Radar Panel onder ruim 17.000 consumenten. Ruim 80 procent van de mensen die weleens met woningsplitsing bezig is geweest, geeft aan dat informatie over vergunningen onduidelijk en onvindbaar is. 61 procent heeft het idee dat de gemeente woningsplitsing zelfs tegenwerkt. Lees alle ervaringen van woningsplitsers:

Vergunningsgedoe houdt woningsplitsers tegen

Angst voor overlast

Drie op de tien (29 procent) gemeenten hebben een verbod op gesplitste woningen op bepaalde plekken in de gemeente. Dat heeft vaak te maken met de leefbaarheid in de wijk, denk aan bevolkingsdichtheid, parkeerdruk en geluidsoverlast. 

Negentig gemeenten hebben in de afgelopen 5 jaar hun beleid rondom woningsplitsen aangepast. Van hen heeft twee derde (66 procent) het beleid versoepeld. Bij een derde (34 procent) zijn de regels juist strenger geworden.

Zo zit het in jouw gemeente

Radar zette de regels per gemeente op een rij. Je leest het in dit artikel: