Funderingsschade vaak wel bekend, maar niet benoemd bij verkoop

Verzakking Huis 780

Wie met funderingsproblemen zit, vermoedt in bijna de helft van de gevallen dat de vorige bewoners ervan wisten. Bij verkoop blijft dit echter vaak ongenoemd, zelf via een bouwkundige keuring. Dit blijkt uit onderzoek van het Radar Panel onder 14.000 woningeigenaren.

De meeste woningeigenaren maken zich geen zorgen om de fundering, maar een meerderheid heeft ook geen idee wat de staat ervan is. Informatie zelf achterhalen blijkt lastig.

Geen probleem?

Van de bijna 14.000 mensen die op dit moment in het bezit zijn van een koopwoning, maakt de overgrote meerderheid, 87 procent, zich geen zorgen om de staat van de fundering van de woning. Opvallend genoeg weet de meerderheid van 55 procent ook niet wat de staat van de fundering is. De helft zegt er nooit over na te denken. Toch is een half miljoen huizen in Nederland al verzakt, en dat kunnen er zomaar dubbel zoveel worden in de komende tijd.

VvE niet bezig met fundering

Van de ruim 1500 mensen die in een koopappartement wonen, geeft nog geen kwart aan dat de VvE zich bezighoudt met de staat van de fundering. 38 procent weet dat de VvE zich hier niet mee bezighoudt, een even grote groep weet niet of het op de radar van de VvE staat.

Grote kostenpost

53 procent heeft geen idee van de kosten waar ze voor kunnen komen te staan als er iets mis is met de fundering. Van de mensen die (enigszins) een idee hebben van de kosten, gokt de grootste groep (45%) een realistisch bedrag van tussen de 10.000 en 50.000 euro. 1 op de 6 denkt voor minder dan 10.000 euro klaar te zijn: dat zal doorgaans niet het geval zijn.

Waterstand en grondstofwinning

Van alle ondervraagde woningeigenaren heeft 5 procent te maken gehad met schade aan de fundering. Veel van de funderingsproblemen hebben te maken met de grondwaterstand: door droogte of juist overvloedig water is de fundering beschadigd. Bij 7 procent komen de problemen door grondstofwinning, zoals de gas- en zoutwinning en mijnbouw.

Andere oorzaken die genoemd worden zijn onder andere een verkeerde constructie en werkzaamheden in de buurt. Funderingsschade is dan ook niet voorbehouden aan mensen die in een risicogebied wonen. Van alle ondervraagden die met funderingsschadde te maken hebben gehad, zegt 46 procent in risicogebied te wonen.

(Te) hoge herstelkosten

Lang niet iedereen laat de schade volledig herstellen. De kosten zijn voor velen (24%) te hoog, en hebben geen financieringsmogelijkheden (11%). Sommigen wachten tot er een overheidsregeling komt (15%). Iemand geeft aan de hoop erop te hebben gevestigd dat de oorzaak stopt: “Gemeente is bezig om grondwaterpeil onder controle te krijgen.”

Wat te doen bij funderingsschade?

Andere mensen geven aan dat het er nog niet van is gekomen om te herstellen (14%): “Nood is niet hoog genoeg. Het huis staat al 110 jaar zo.” Ook weet bijna 1 op de 5 simpelweg niet wat zij zouden moeten doen. Een deelnemer laat weten offertes te hebben aangevraagd, maar die scheppen ook niet altijd duidelijkheid: “Verschillende offertes aangevraagd, ieder afzonderlijke voorstellen, onderzoeken nu welke het meest effectieve is.”

Bekende problemen vaak onvermeld

Voor sommigen is de schade niet hersteld omdat het niet langer hun probleem is: zij hebben het huis verkocht. Of zij daarbij ook hebben verteld dat er sprake was van funderingsproblemen, is nog maar de vraag. Want uit het Radar Panelonderzoek blijkt dat mensen bij aankoop van een woning slecht worden voorgelicht over de fundering.

Bijna de helft (48%) van de mensen met funderingsproblemen vermoedt of weet zelfs zeker dat de problemen ook al bij de vorige eigenaar speelden. 71 procent heeft vooraf aan de aankoop geen informatie gekregen over de staat van de fundering. Nog eens 9 procent kreeg incomplete of foutieve informatie. Slechts 10 procent kreeg alle relevante informatie.

Bouwkundige keuring slaat fundering over

1 op de 3 liet bij aankoop een bouwkundige keuring uitvoeren, maar slechts bij 9 procent werden de funderingsproblemen volledig benoemt. Bij bijna de helft (46%) kwam de staat van de fundering in het geheel niet ter sprake tijdens de bouwkundige keuring. Bij 23 procent werd de fundering wel besproken, maar werden er geen problemen gerapporteerd. Bij 10 procent werden de problemen wel genoemd, maar bleken ze later groter dan aangekaart.

Informatie lastig te achterhalen

Van de ruim 1100 mensen die op dit moment actief op zoek is naar een koopwoning, denkt 40 procent daarbij niet na over de fundering van een potentiële woning. Slechts 5 procent zegt dat de informatie standaard wordt aangeboden. Als de informatie ontbreekt, zegt 69 procent hier wel naar te vragen. Van wie weleens zelf naar informatie over de staat van de fundering heeft gezocht, vindt driekwart (74%) dat deze informatie niet makkelijk te achterhalen is.

Meer over funderingsschade in de uitzending van Radar van 25 maart 2024, waarin de vraag wordt gesteld of de woningmarkt niet veel transparanter moet worden.

Lees ook onze tips voor wie op zoek is naar een woning.

Over het onderzoek naar funderingsschade

Het onderzoek over funderingsschade is tussen 14 en 21 maart 2024 ingevuld door 14.244 mensen die een koopwoning hebben of hebben gehad (297 mensen), en 1121 mensen die op dit moment actief op zoek zijn naar een (andere) koopwoning. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek is lid van het Radar Panel: een groep van 80.000 consumenten die samen duidelijk maken welke problemen er zoal spelen op consumentengebied, door hun ervaringen via de vragenlijsten met Radar te delen. Zullen we jou voortaan ook de vragenlijsten toesturen? Meld je hier gratis en vrijblijvend aan.