background branding

Fundering bijna nooit vermeld bij koopwoning: zo weet je dat jij geen kat in de zak koopt

Fundering

Van een klemmende deur of een scheurtje in de muur tot een volledig onbewoonbaar huis. Een half miljoen huizen in Nederland is verzakt, en als er niet snel iets gebeurt kan dat aantal verdubbelen. Toch wordt de fundering bijna nooit vermeld in verkoopteksten. 

Onmogelijk om erachter te komen

Op dit moment is het voor een koper bijna onmogelijk om erachter te komen wat de staat is van de fundering van een woning. Schade aan de fundering, of het risico op verzakking, wordt bijna nooit verteld. Maar jij draait wel voor de kosten op als het huis verzakt blijkt te zijn. Als je een huis wil kopen, hoe weet je dan of het huis wat je op het oog hebt funderingsproblemen heeft?

Staat de woning in een risicogebied?

De eerste stap is kijken of de woning in een risicogebied staat. Ieder huis heeft een fundering, die moet voorkomen dat je huis verzakt. Deze fundering kan beschadigd raken door veranderingen in de bodem. Denk aan bodemdaling, kletsnatte of juist uitgedroogde grond. 

Als een huis voor 1970 is gebouwd, op houten palen staat of op veen of op klei staat, heb je een grotere kans dat het kan verzakken. Het KCAF heeft een kaart waarop het risico op funderingsproblemen per stad te zien is.

Scheuren en een klemmende deur

Als je een woning gaat bezichtigen zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten, vertelt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. Scheuren in muren bijvoorbeeld, of scheve vloeren. Een hoogteverschil tussen het huis en de stoep kan ook duiden op verzakking, of klemmende deuren en ramen.

“Dat hoeft lang niet altijd te betekenen dat er risico is op funderingsschade. Maar je moet dan wel alert zijn. Als een deur klemt, en het huis in een risicogebied, dan zou dat een signaal kunnen zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is.”

Funderingsonderzoek

Je kunt dan een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Daarbij wordt niet standaard naar de fundering gekeken, maar wel naar signalen die kunnen duiden op een slechte fundering of verzakkingen. 

Dat kan aanleiding zijn voor verder onderzoek, een funderingsonderzoek. Bij een funderingsonderzoek wordt er in de grond gegraven, en onder je huis gekeken naar de fundering. Dat kost je wel een paar duizend euro. 

Funderingslabel

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt het niet eerlijk dat deze kosten bij de koper terechtkomen. “Wij pleiten voor een nationale aanpak. Er moet een regel komen dat de verkoper verplicht is om informatie te geven over de fundering.”

De Raad vindt wel dat de huidige eigenaar daarbij geholpen moet worden door het Rijk. “Door een subsidie te geven van 90 procent voor het funderingsonderzoek, 70 procent subsidie voor het plan van aanpak en 30 procent subsidie voor het herstel van de woning.”

Meer over