Gemaakte zorgkosten in 2018 moeten betalen over 2017, mag dat?

Je hebt dit jaar een medische behandeling ondergaan maar de kosten voor de ingreep worden verrekend met je eigen risico van vórig jaar. Dat is mogelijk dankzij het systeem van dbc's, ofwel diagnose-behandelcombinaties. Radar legt uit hoe het werkt.

De diagnose borstkanker kwam jaren geleden aan als een mokerslag bij Threes Hartmanns. Gelukkig sloegen de behandelingen aan en is ze sindsdien kankervrij. Wel laat ze elk jaar borstcontroles uitvoeren.

In 2017 was ze echter het hele jaar in het buitenland en heeft ze de controles overgeslagen. Ze heeft haar eigen risico voor dat jaar dan ook verhoogd naar 885 euro.

Begin 2018 is ze weer terug in Nederland. Omdat ze naast de borstcontrole ook nog andere specialistische behandelingen moet ondergaan, verlaagt ze haar eigen risico weer.

Maar dan krijgt ze een rekening op de mat waarin staat dat de controle in 2018 nog wordt verrekend met het eigen risico van 2017 - terwijl ze in dat jaar dus helemaal niet in het ziekenhuis is geweest voor een controle of behandeling. Waarom moet ze dan toch die rekening betalen? Het blijkt dat er nog een zogeheten dbc-zorgtraject openstaat. Hoe zit dat?

Dbc: behandelingen gecombineerd in rekening gebracht

Ziekenhuizen brengen niet alle behandelingen apart in rekening. Ze brengen zorg in rekening via zogeheten diagnose-behandelcombinaties, ofwel dbc's.

Een dbc is een code die bestaat uit negen cijfers die correspondeert met een bepaalde ingreep of behandeling. De zorgverlener declareert deze behandeling bij de zorgverzekeraar onder dat negencijferige nummer en ontvangt vervolgens zijn vergoeding van de verzekeraar.

Dbc-zorgproducten worden gebruikt binnen de specialistische ziekenhuiszorg evenals de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De arts of behandelaar bepaalt welke dbc wordt afgegeven.

Op dit moment zijn er bijna 5000 verschillende dbc's mogelijk om te declareren. Als je een rekening hebt ontvangen van je zorgverlener of –verzekeraar met een dbc-code erop, dan kun je op de website www.dbc-code.nl eenvoudig controleren welke behandeling erbij hoort.

In principe is het zo dat in deze code verwerkt zijn: de diagnose, de behandeling en de eventuele noodzakelijke controles behorende bij de behandeling.

Afgesloten na 90 of 120 dagen

Als je voor de eerste keer naar het ziekenhuis gaat, wordt er op dezelfde dag een diagnose-behandelcombinatie (dbc) geopend. Dit is ook de startdatum van het behandeltraject. Het maakt hierbij niet uit of je voor een consult, (kort) onderzoek of een behandeling in het ziekenhuis moet zijn.

Afhankelijk van de behandeling wordt een dbc na 90 of na 120 dagen afgesloten. Vervolgens kunnen er wel vervolg-dbc’s worden geopend bij doorlopende behandelingen. Bij een doorlopende behandeling wordt er een eerste vervolg-dbc geopend die rechtstreeks volgt op de dbc.

De vervolg-dbc 1 wordt na 120 dagen afgesloten. Indien er binnen vervolg-dbc 1 een behandeling, consult of onderzoek plaatsvindt, moet je eigen risico betalen afhankelijk van de startdatum van vervolg-dbc 1.

Bijvoorbeeld: als de startdatum van vervolg-dbc 1 in 2018 is, zal er voor dat jaar eigen risico moeten worden betaald (385 euro). De rekening voor het eigen risico ontvang je kort nadat de vervolg-dbc wordt afgesloten.

Er wordt een tweede vervolg-dbc geopend, tenzij de behandeling is afgerond. Deze vervolg-dbc volgt rechtstreeks op de eerste vervolg-dbc. Vervolg-dbc 2 wordt na 120 dagen afgesloten.

Indien er binnen vervolg-dbc 2 een behandeling, consult of onderzoek plaatsvindt, moet je eigen risico betalen afhankelijk van de startdatum van vervolg-dbc 2. De rekening voor het eigen risico ontvang je kort nadat de vervolg-dbc wordt afgesloten.

Betalen over een ander jaar dan je verwachtte

Het proces van het openen en sluiten van vervolg-dbc's gaat door totdat de patiënt helemaal klaar is met het behandeltraject. Dit is meestal bij de (laatste) nacontrole. Er worden daarna geen nieuwe vervolg-dbc's meer geopend. Het behandeltraject sluit dus bij de laatste controle en/of als er geen vervolgbehandelingen meer nodig zijn.

Door deze systematiek kan het voorkomen dat je je eigen risico betaalt over een ander jaar dan dat je verwachtte. Of over een jaar waarin je niet in het ziekenhuis bent geweest.

Voorbeeldscenario met meerdere dbc's

Zorgwijzer is een voorlichtingssite die onderhouden wordt door zorgexperts. Hierop vind je een handige factsheet met een uitleg bij het volgende scenario.

Je gaat bijvoorbeeld in september 2016 naar het ziekenhuis voor een consult. Het ziekenhuis opent hiervoor een zogeheten dbc. Die wordt na 90 dagen gesloten. Omdat de behandeling doorloopt, wordt er begin december een vervolg-dbc geopend.

Voor het consult / de intake wordt 120 euro door het ziekenhuis in rekening gebracht. Je betaalt dus 120 euro die vervolgens van je eigen risico (we gaan in het voorbeeld uit van het wettelijk eigen risico van 385 euro) wordt gehaald. Het resterende eigen risico is dus 385 – 120 = 265 euro.

In maart van het jaar 2017 ga je opnieuw naar het ziekenhuis. Ditmaal voor de operatie. Omdat de vervolg-dbc nog in december is geopend is het eigen risico van 2016 nog van toepassing. Na de behandeling opent (in april) een nieuwe, zogeheten vervolg-dbc.

De operatie / ingreep kost 870 euro. Er was nog een resterend eigen risico van 265 euro. Jij betaalt die 265 euro en de verzekeraar vergoedt de resterende 605 euro (870-265 = 605 euro).

Je behandeltraject is nog niet helemaal afgerond, dus er worden gedurende 2017 een aantal nieuwe vervolg-dbc's geopend. Omdat je in de tussentijd niet naar het ziekenhuis bent geweest worden er voor de vervolg-dbc's geen rekeningen opgemaakt en hoeft er ook geen eigen risico te worden betaald voor het kalenderjaar 2017.

In april van het jaar 2018 staat er een nacontrole gepland. Na deze controle hoef je niet meer terug te komen en wordt het behandeltraject gesloten. Omdat vervolg-dbc 4 nog in januari 2018 is geopend, betekent dit dat het eigen risico van 2018 weer van toepassing is. De nacontrole kost 270 euro. Dit betekent dat je nog een resterend eigen risico van 115 euro hebt (385 euro – 270 euro = 115 euro). 

Waar kun je terecht met vragen over je eigen risico?

Heb je vragen over de facturering van het eigen risico? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben op hun websites vaak uitgebreide informatie staan over het eigen risico.

Verzekerden kunnen met hun DigiD inloggen om de stand van het eigen risico te checken. Ook bij een eerste bezoek / gesprek met het ziekenhuis kunt je vragen hoe het zit met de berekening van het eigen risico tijdens het behandeltraject.

Ook op de site van de Consumentenbond staan antwoorden op veelgestelde vragen.

Forumreacties

30
  • Door Radar

Je hebt dit jaar een medische behandeling ondergaan maar de kosten voor de ingreep worden verrekend met je eigen risico van vórig jaar. Dat is mogelijk dankzij het systeem van dbc's, ofwel diagnose-behandelcombinaties. Radar legt uit hoe het werkt. Maandag 12 november in Radar, om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1

  • Door jos.van-der-heijden

Het kan nog erger. Op 1 december 2017 werd door de secretaresse van de Uroloog in VieCurie een afspraak voor mij ingepland in maart 2018. En wat denkt u: de datum dat de afspraak door de secretaresse werd gemaakt, gold als de startdatum van mijn DBC. En dus werd de behandeling onder mijn eigen risico 2017 gebracht terwijl er in dat jaar geen enkele, op het plannen van de afspraak na dan, handeling in het kader van dit DBC werd verricht. Ik heb hierover contact gehad met mijn zorgverzekeraar, IZA, die mij adviseerde om door het ziekenhuis de startdatum DBC te laten aanpassen. Ook hier heb ik verschillende contact over proberen te leggen, uiteindelijk via email. Na maanden wachten kreeg ik uiteindelijk een reactie. Juist ja, nul op rekest! Een ronduit schandalige manier van werken.

  • Door ergens1

DBC code per kwartaal voor alle aandoeningen??? Hoe moeilijk kan het zijn????