Gemeenten mogen helft woningen reserveren voor eigen inwoners

Woningen nederland.jpg

Het wetsvoorstel waardoor gemeenten bij de toewijzing van woningen voorrang kunnen geven aan eigen inwoners en/of speciale groepen zoals onderwijzers en verpleegkundigen, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) hoopt dat de wet op 1 januari 2023 kan ingaan.

Het gaat om een wijziging van de Huisvestingswet uit 2014. Nu mogen gemeenten de helft van de vrijkomende huurwoningen toewijzen aan mensen met een economische of maatschappelijke binding. Maximaal de helft daarvan mag worden toegewezen aan inwoners van de gemeente zelf. Het nu ingediende wetsvoorstel geeft gemeenten straks de mogelijkheid om zelf te bepalen aan wie de hele vijftig procent van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen.

Dat kunnen dus de eigen inwoners zijn, of een mix van eigen inwoners en mensen met een cruciaal beroep, waaronder ook agenten.

Sociale koopwoningen ook aan eigen inwoners

Nieuw in het wetsvoorstel is dat gemeenten ook sociale koopwoningen aan eigen inwoners en/of mensen met een cruciaal beroep kunnen toewijzen. Het gaat om woningen tot de zogeheten NHG-grens (Nationaal Hypotheek Garantie grens), die nu op 355.000 euro ligt. De NHG-grens bepaalt de maximale hoogte van het bedrag van een woning waarvoor een hypotheek kan worden aangevraagd.

Lokale regels woonruimteverdeling

De wet gaat, afhankelijk van de behandeling ervan in Tweede en Eerste Kamer, op 1 januari of op 1 juli 2023 in.

In hun eigen huisvestingsverordening kunnen gemeenten regels stellen over de woonruimteverdeling. Met die lokale regels kunnen zij zelf zorgen voor een 'rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de schaarse woningvoorraad, zodat de juiste woningzoekenden in de juiste woningen terechtkomen', staat in een toelichting op de wet.

Bron: ANP