Gemiddeld tien euro meer op je loonstrookje

04012022Tientje.jpg

Werknemers gaan er dit jaar gemiddeld een tientje per maand op vooruit, maar dat geldt niet voor alle werkenden. Parttimers en jongeren onder de 21 jaar moeten juist een paar euro's per maand inleveren, blijkt uit berekeningen van loonstrookjesverwerker ADP.

Een werknemer met een minimumloon van 1725 euro bruto krijgt er maandelijks 19 euro meer bij dan vorig jaar. Werknemers met een modaal inkomen van 2932 euro bruto houden 9 euro meer over. Mensen in loondienst die twee keer modaal verdienen, zo'n 5864 euro bruto per maand, gaan er bijna 25 euro per maand op vooruit.

Lager belastingtarief in eerste schijf

De lichte stijging in het nettoloon komt door een lager belastingtarief in de eerste schijf (inkomen tot 35.472 euro) en hogere heffingskortingen. Ook is er een stijging van het wettelijk minimumloon, dat dit jaar met een paar tientjes verhoogd is.

Werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon, zoals mensen in deeltijd en jongeren onder de 21 jaar, krijgen dit jaar minder arbeidskorting en houden dus minder over per maand. In vergelijking met vorig jaar moet iemand met een deeltijd-brutoloon van 1700 euro per maand zo'n 3 euro inleveren.

Kleine verschillen tussen sectoren

In bijna alle sectoren gaan werkenden erop vooruit. Modale inkomens in de bouw komen er het beste vanaf, gevolgd door metaal en techniek, overheid, transport en zorg. Er zijn wel wat kleine verschillen tussen sectoren en dat komt door gewijzigde pensioenpremies. De overheid valt daarbij op, omdat de pensioenpremie daar daalt.

Verhoging AOW-uitkering

Waar gepensioneerden vorig jaar achterbleven, gaan ze er dit jaar op vooruit. Dat komt door een verhoging van de AOW-uitkeringen, lagere belastingen en een lagere bijdrage voor de zorgverzekeringswet (Zvw). Een aanvullend pensioen van 500 euro per maand stijgt dit jaar met 1,33 euro. Een aanvullend pensioen van 2500 euro per maand kan rekenen op een stijging van 7 euro per maand. Voor een alleenstaande stijgt de AOW met 18 euro, gehuwden krijgen 13 euro per persoon.

Thuiswerkvergoeding compenseert reiskostenvergoeding vaak niet

Werkgevers mogen voor het thuiswerken vanwege corona dit jaar een onbelaste vergoeding van 2 euro per dag geven aan hun personeel. Werknemers kunnen zo gecompenseerd worden voor extra uitgaven aan bijvoorbeeld stroom, verwarming, koffie en toiletpapier.

De thuiswerkvergoeding is evenwel niet zaligmakend en dus moeten werknemers zich niet rijk rekenen, zegt ADP. Sinds begin dit jaar hoeven werkgevers geen vaste reiskostenvergoeding meer te geven, maar alleen de daadwerkelijk gemaakte reiskosten te vergoeden. De thuiswerkvergoeding compenseert volgens ADP het wegvallen van deze reiskostenvergoeding veelal niet. Dat komt ook omdat de inflatie gestegen is en de lichte nettoloonstijgingen de stijgende kosten voor levensonderhoud niet zullen compenseren.

Bron: ANP