Gepersonaliseerd darmkankeronderzoek goedgekeurd: risicogroepen worden elk jaar opgeroepen

20122021Darmonderzoek.jpg

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft een voorgesteld onderzoek goedgekeurd van het Erasmus MC om de darmkankerscreening te personaliseren. In dat onderzoek kijkt het universitair medisch centrum of kanker eerder voorkomen kan worden door de ontlasting van mensen uit risicogroepen vaker te screenen.

Momenteel krijgen Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep hun ontlasting in te leveren, waarbij dan gekeken wordt of er bloed in de stoelgang zit. Het Erasmus MC wil dit onderzoek personaliseren door risicogroepen elk jaar op te roepen, mensen met een relatief lager risico eens in de twee jaar op te roepen en Nederlanders met een zeer laag risico eens in de drie jaar op te roepen.

Advies om vergunning te verlenen

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft maandag geoordeeld dat dit onderzoek geen groot risico voor de deelnemers is en dat het 'wetenschappelijk deugdelijk' is. Daarom adviseert de raad aan de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de vergunning te verlenen.

Bij veel bloed in de poep worden mensen opgeroepen

In het voorstel heeft het Erasmus MC gekeken naar eerder darmkankeronderzoek. Als er veel bloed wordt aangetroffen in de poep dan worden mensen opgeroepen voor vervolgonderzoek. Bij zo'n 5 procent van de deelnemers is de hoeveelheid bloed net onder de grens waarvoor iemand opgeroepen wordt. Deze relatief hoge 'hemoglobineconcentratie' gaf echter een 17 keer zo hoog risico op het ontstaan van darmkanker in vergelijking met zeer lage concentraties in de ontlasting.

Het merendeel van de deelnemers - 85 procent - heeft zo'n zeer lage concentratie van bloed in de stoelgang. Daarom zeggen de onderzoekers dat het een relatief kleine groep is die vaker hun ontlasting zou moeten inleveren voor onderzoek.

Vervolgonderzoek Erasmus MC

In het vervolgonderzoek wil het Erasmus MC 20.000 deelnemers betrekken, waarbij de helft deelneemt aan het darmkankeronderzoek zoals het altijd plaatsvindt en de andere helft deelneemt aan de gepersonaliseerde screening. Iedereen die in het afgelopen jaar deelnam aan het bevolkingsonderzoek kan opgevraagd worden mee te doen aan het wetenschappelijke onderzoek.

Bron: ANP