Gerechtshof doet uitspraak over fijnstof

file-fijnstof-07052019.jpg

Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dinsdag of de Staat zich sterker moet maken voor gezonde lucht. Milieudefensie eist meer effectieve maatregelen tegen fijnstof, een 'sluipmoordenaar' met een 'bizar hoog aantal doden en nog veel meer zieken', zo bracht de belangenclub tijdens het hoger beroep naar voren.

Volgens Milieudefensie voldoet Nederland nog lang niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt voor gezonde lucht. In ieder geval moet Nederland de Europese normen halen en stoppen met de schending van het mensenrecht op gezondheid, zo eist de organisatie samen met tientallen mede-eisers.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelde dat er al tal van extra maatregelen zijn genomen, zoals milieuzones, vooral bij knelpunten zoals binnensteden. Volgens de landsadvocaat is de lucht afgelopen decennia juist verbeterd. Dat laatste ontkent Milieudefensie niet, maar de luchtkwaliteit is nog lang niet goed. De organisatie wijst erop dat er in Nederland jaarlijks zo'n 20.000 mensen vroegtijdig sterven aan de gevolgen van vieze lucht.

Aanpassing luchtkwaliteitsplan

De uitspraak dinsdag is in de bodemprocedure die in mei 2016 werd aangekondigd en Milieudefensie eind 2017 in eerste aanleg verloor. Tussendoor won de club wel een kort geding. Daarop heeft de overheid het luchtkwaliteitsplan aangepast en 10 miljoen euro extra in de verbetermaatregelen gestoken.

De luchtkwaliteitsnormen zijn twintig jaar geleden vastgesteld en daarom verouderd, zegt Milieudefensie. Radar besteedde eerder aandacht aan de normen voor fijnstof. Prof. dr. Onno van Schayck vertelde in de studio over de gevolgen van fijnstof voor de longen.

Radar Gemist: 'Normen voor fijnstof moeten strenger'

Bron: ANP