background branding

Gezondheidsraad: 'Geen bezwaar voor Pfizer-vaccin na AstraZeneca'

pfizer en astra.jpg

Er is geen bezwaar om mensen na de eerste prik tegen corona met het vaccin van AstraZeneca, de tweede injectie met die van BioNTech/Pfizer toe te dienen. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad aan de minister van Volksgezondheid. De raad zegt zich te baseren op recent onderzoek dat aantoont dat deze combinatie een hoog niveau aan antistoffen oplevert.

Er is onderzoek gedaan naar de immuunreactie bij het combineren van verschillende vaccins. De 400 deelnemers van gemiddeld 58 jaar kregen of twee doses van hetzelfde vaccin, of een combinatie van eerst AstraZeneca en daarna BioNTech/Pfizer of omgekeerd. "Na een eerste dosis AstraZeneca leidde vaccinatie met BioNTech/Pfizer tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca", aldus de raad in het advies.

Wat in praktijk de effecten zullen zijn op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte, daar kan de raad nog niets over zeggen. Mensen die twee verschillende prikken kregen, hadden wel vaker koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn dan bij vaccinatie met twee keer hetzelfde vaccin. Die klachten verdwenen echter binnen enkele dagen, aldus de raad.

Het is geen goed idee om eerst Pfizer en dan AstraZeneca te geven. Die volgorde leidde in de onderzoeken zelfs tot lagere niveaus van antistoffen dan twee doses Pfizer.

Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar, aldus de raad.

Bron: ANP