'GGD maakt zich zorgen over kinderopvang'

kinderopvang2.jpg

In kinderdagverblijven staan vaak te weinig leidsters op de groep en is de veiligheid niet in orde. Toezichthouder GGD maakt zich zorgen over ruim de helft van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag op basis van uitgebreid eigen onderzoek onder drieduizend opvangplekke

Particuliere bedrijven verzorgen de kinderopvang en voor het toezicht zijn 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) verantwoordelijk. Die hebben 'lichte tot serieuze zorgen' over twee derde van de locaties in volkswijken, weet de krant. In buurten met gemiddeld hogere inkomens is de opvang beter, maar ook daar zijn er in ruim de helft van de gevallen zorgen.

Risicoprofielen

Volgens het ministerie van Sociale Zaken klopt de informatie deels niet. Zo zouden de cijfers over de risicoprofielen niet overeenkomen met die waar het ministerie over beschikt. 'Een risicoprofiel is geen kwaliteitskeurmerk en zegt niets over de huidige kwaliteit van de kinderopvang', aldus een woordvoerder. 'Daar zijn andere instrumenten voor, zoals het openbare inspectierapport. Je kunt in onze ogen geen direct verband trekken tussen een risicoprofiel en de wijk waarin de opvang staat.'

De risicoprofielen worden door koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weergegeven in kleurcodes: groen staat daarbij voor 'geen zorgen', geel voor 'lichte zorgen over de nabije toekomst', oranje is '(lichte) zorg over actuele situatie' en rood staat voor 'serieuze zorgen over de actuele situatie in de kinderopvanglocatie en de nabije toekomst'.

Bron: ANP