Uniforme kwaliteitseisen voor kinderopvang

kleuterschool.jpg

Kwalitatief hoogstaande opvang van kinderen moet beschikbaar komen voor iedereen die er gebruik van wil maken. Vanaf 1 januari 2018 gelden voor peuterspeelzalen en kinderopvang uniforme kwaliteitseisen. Personeel krijgt op de werkplek coaching van pedagogen en de taalvaardigheid van medewerkers moet aan minimumeisen voldoen. Een pedagogisch medewerker heeft straks de verantwoordelijkheid over drie baby's, die verhouding is nu nog een op vier.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft maandag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Onder meer Brancheorganisatie Kinderopvang, de FNV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ouderorganisatie BOinK waren nauw betrokken bij de besprekingen.

Werkende ouders

Er komt een regeling dat ook peuters van niet-werkende ouders naar de opvang mogen. Voor werkende ouders komt er één financieringssysteem, de kinderopvangtoeslag, die voor zowel peuterspeelzalen als kinderopvang geldt.

Bron: ANP