Gifresten op groente en fruit

Groente en fruit is nog steeds niet vrij van gif. Sterker nog: de wettelijke norm wordt vaker overschreden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gifmeter van Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Foodwatch. Om welk groente en fruit gaat het en bij welke supermarkt ligt het meeste gif in de schappen?

De jarenlange afname van gifresten op groente en fruit is tot stilstand gekomen. Vorig jaar werd de wettelijke norm vaker overschreden dan in 2008. Het aandeel groente en fruit met resten van bestrijdingsmiddelen nam in 2009 nauwelijks af. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarlijkse Gifmeter van Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en foodwatch. 

De Gifmeter is gebaseerd op metingen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). In 2009 bevatte 7 procent van het onderzochte groente en fruit zo veel gifresten dat de wettelijke normen werden overschreden. In 2008 was dat nog vijf procent. Bij negen op de tien overtredingen ging het om producten van buiten Europa. 

De Voedsel en Waren Autoriteit treedt bovendien onvoldoende op tegen de wetsovertredingen. De autoriteit komt pas in actie als twee keer zo veel gif wordt aangetroffen dan wettelijk toegestaan. Van de dertien keer dat de VWA dit constateerde, heeft de dienst vijf keer niet opgetreden. 

Hoewel het aantal overtredingen toenam, daalde het aandeel groente en fruit met resten van bestrijdingsmiddelen. Het gaat hierbij om resten die binnen de wettelijke normen blijven. Vorig jaar bevatte 62 procent van de onderzochte producten gifresten. In 2008 was dat 64 procent. Gezondheidsrisico's 

Resten van bestrijdingsmiddelen zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Gifresten maken mensen vatbaarder voor kanker, kunnen het zenuwstelsel aantasten en hebben een nadelig effect op de ontwikkeling van jonge kinderen. De wettelijke normen moeten consumenten hiertegen beschermen. 

Deze normen zijn echter niet streng genoeg volgens de WWJE-organisaties. Enkele weken geleden stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320005006.pdf) dat mensen door het eten van groente en fruit meer restanten van bestrijdingsmiddelen binnen kunnen krijgen dan tot dusver werd aangenomen. Vooral baby's en peuters, die relatief veel groente en fruit eten, kunnen daarvan het slachtoffer worden.Supermarkten

Dit jaar wordt de Gifmeter voor de vierde keer uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat Super de Boer de schoonste producten in het schap heeft liggen. De strengere regels die het bedrijf zichzelf heeft gesteld lijken hun vruchten af te werpen. In 2008 was Super de Boer nog een middenmoter. 

Op groente en fruit van C1000 blijken de meeste gifresten te zitten. Deze supermarkt heeft net als Albert Heijn en Plus onlangs aangekondigd zichzelf strengere normen op te leggen dan wettelijk vereist.

Bron: www.weetwatjeet.nl