'Groeiende universiteit behoudt kwaliteit'

UniKwali_27112019.jpg

Zowel het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten als de kwaliteit van het onderwijs is het afgelopen jaar toegenomen. Die conclusie trekt de redactie van de Keuzegids Universiteiten, die ieder jaar inventariseert hoe het wetenschappelijk onderwijs ervoor staat. Volgens de Keuzegids beoordelen studenten het onderwijs hoger en studeren ze ook sneller af.

Van alle vwo'ers die in 2014 aan een universitaire opleiding begonnen, had 59,4 procent na vier jaar een diploma op zak. Het zogenoemde studiesucces ligt daarmee op het hoogste niveau sinds 2006. Ter vergelijking: van de studenten die in 2002 begonnen, had slechts 38,7 procent na vier jaar een opleiding afgerond. De toegenomen tevredenheid over de kwaliteit komt vooral doordat studenten de wetenschappelijke vorming en de faciliteiten van hun opleidingsinstituten hoger beoordelen dan een jaar eerder.

In de Keuzegids worden gegevens gebundeld over alle universitaire bacheloropleidingen. De Wageningen Universiteit blinkt het meest uit volgens de gids, gevolgd door de Universiteit Twente in Enschede. De studie die het hoogst is beoordeeld van allemaal is plantenwetenschappen in Wageningen.

Radboud Universiteit Nijmegen voert lijst aan

Van de 'brede klassieke universiteiten' voert de Radboud Universiteit in Nijmegen de lijst aan, gevolgd door de VU in Amsterdam. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stond de afgelopen jaren steevast eerste of tweede op de ranglijst, maar zakt nu naar een vierde plaats. Volgens de Keuzegids lijkt de RUG 'last te hebben van groeipijn'. Wel staan twee studies in Groningen in de top vijf van best beoordeelde opleidingen: archeologie en 'minorities & multilingualism'.

'Voorlopig lijkt het erop dat de hogere instroom van universitaire studenten geen afbreuk doet aan de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs', concluderen de samenstellers van de gids. 'De vraag is natuurlijk: heeft het Nederlands universitair onderwijs ondertussen zijn top bereikt, of houdt deze stijging in kwaliteit ook de komende jaren nog aan?'

Bron: ANP