background branding

Grotere afschaling van ziekenhuisoperaties dreigt als coronazorg toeneemt

281021 operatie .jpg

Ziekenhuizen hebben tienduizenden (inhaal)operaties ingepland, maar een grotere afschaling van de zorg dreigt opnieuw als de druk op de intensive care door coronazorg blijft toenemen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor Toegankelijkheid van Zorg - Gevolgen van Covid-19. Er is hier en daar al wel van enige afschaling sprake, maar veel daarvan ziet de autoriteit nog niet heel duidelijk in de cijfers terug die van de ziekenhuizen binnenkomen.

Dertien ziekenhuizen kunnen nu niet alle planbare zorg geven door de combinatie van het toenemende aantal coronapatiënten, door inhaalzorg en door tekorten aan zorgpersoneel. Vijf ziekenhuizen kunnen ook niet alle kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatshebben willen de patiënten in kwestie er niet op achteruit gaan, volgens hun eigen schema's geven. Twee redden het zelfs niet altijd binnen die zes weken en moeten sommige patiënten elders zien onder te brengen.

Ziekenhuizen en klinieken druk met zorg die eerder werd uitgesteld

Er is nu 9,4 procent van alle operatiekamers gesloten, mede omdat er niet genoeg personeel voor beschikbaar is. Alle ziekenhuizen en klinieken zijn juist op dit moment drukdoende met zorg die eerder wegens corona was uitgesteld, waardoor er nu toch al een veel grotere 'werkvoorraad' is dan bijvoorbeeld in 2019. Van 44 van de 73 ziekenhuizen is op dit moment duidelijk wat ze nog extra moeten doen: ze willen de komende tijd naar schatting 61.000 operaties extra inplannen.

Dit levert naar schatting bijna 2500 extra intensivecaredagen op, een hoeveelheid die te vergelijken is met het aantal dat 150 coronapatiënten samen opmaken. De NZa schat dat er in totaal, bij alle Nederlandse ziekenhuizen, maximaal 200.000 operaties meer dan normaal moeten uitgevoerd.

Ook huisartsen hebben het druk

De nog in te halen operaties maken ook extra vervolgzorg nodig. 'Uitgaande van de nog extra uit te voeren 200.000 operaties verwachten we dat circa 10.000 patiënten na hun ingreep enkele maanden fysiotherapie of andere paramedische zorg nodig hebben', aldus de NZa. Ook de wijkverpleging krijgt met extra werk te maken, zo’n 8000 patiënten extra zullen er ongeveer een maand per persoon een beroep op doen.

Ook huisartsen hebben het druk, want ze behandelen ook coronapatiënten en mensen met geestelijke problemen die door wachtlijsten nog geen gespecialiseerde hulp kunnen krijgen, doen vaccinaties en staan mensen bij voor wie zorg is uitgesteld. Paramedici, zoals fysiotherapeuten, zijn extra druk door de zorgvraag van mensen die nog niet zijn verwezen naar het ziekenhuis voor een operatie aan de heup of knie. De NZa heeft hierover nog geen exacte cijfers.

Bron: ANP