background branding

Hbo-opleidingen schrappen numerus fixus

studenten.jpg

Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat, wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. Meestal wordt er dan geloot. Na een wetswijziging mag dat loten volgend jaar niet meer. Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen moeten hun studenten voortaan zelf selecteren. De aanmelding voor die selectie sluit op 15 januari.

Volgens de keuzegids is dat nieuwe systeem er de oorzaak van dat veel opleidingen de numerus fixus laten vallen. In de nieuwe studiegids staat bij elk vakgebied vermeld welke opleidingen nog een numerus fixus kennen. De meeste zijn te vinden bij paramedische opleidingen als verpleegkunde en fysiotherapie.

Eerlijke kansen

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert verheugd op het schrappen van de numerus fixus op tientallen hbo-opleidingen. 'Studenten moeten zoveel mogelijk vrij zijn de opleiding te kiezen die zij het liefst willen volgen, dat leidt tot eerlijke kansen. Daar dienen zo min mogelijk drempels voor opgeworpen worden. Het is wel cruciaal dat de vervroegde aanmelddeadline van selectiestudies (15 januari) overal bekend is, zodat elke student echt in staat is vrij te kiezen', aldus ISO-voorzitter Jan Sinnige.

De Keuzegids hbo 2017 kent verder een ranglijst waarin per vakgebied meer dan 1200 opleidingen met elkaar worden vergeleken. De opleidingen kunnen punten krijgen voor onder meer studiesucces en tevredenheid van de student. De scores lopen uiteen van twintig tot honderd punten. Opleidingen die 76 of meer punten halen, mogen zich van de keuzegids een 'topopleiding' noemen. Twee dansopleidingen komen zelfs iets boven de honderd punten uit.

Bron: ANP